Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГЛГ-41ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин» є завершальним курсом у процесі фахового становлення геолога-бакалавра. Засвоєння цього курсу дозволить майбутньому фахівцю здійснювати розшуково-розвідувальні роботи на різних родовищах корисних копалин. Метою вивчення дисципліни «Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин» є ознайомлення студентів з основними розшуковими методами та особливостями розвідувальних робіт. Головні цілі: підготувати висококваліфікованих геологів, які спеціалізувалися б в області розшуків і розвідки родовищ твердих корисних копалин. Дати необхідні знання в області технічних засобів, систем геолого-розвідувальних робіт, принципів та методів розшуків та розвідки, опробування та геолого-економічних показників родовищ.

Рекомендована література

Основна література:

  1.  М.М. Павлунь Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин/ М.М. Павлунь, Г.О. Луньов // Підручник з грифом МОН України. ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. 2014, 360с.
  2. Геологія корисних копалин. Ч. 1. Рудогенез: підручник / Ю. В. Ляхов, М. М. Павлунь, С. І. Ціхонь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 286 с.
  3. Геологія корисних копалин. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.
  4. Bates Robert L. Geology of the Industrial Rocks and Minerals. – New York : Harper & Brothers, 1960. – 548 p.

Додаткова література:

  1. Металічні і неметалічні корисні копалини України / [Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін.]. – Київ–Львів : Центр Європи, 2005. – Том 1. Металічні корисні копалини. – 785 с.
  2. Металічні і неметалічні корисні копалини України / [Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін.]. – Київ–Львів : Центр Європи, 2006. – Том 2. Неметалічні корисні копалини. – 552 с.
  3. Родовища критичної мінеральної сировини України. Стан і перспективи / [Г. І. Рудько, С. Ф. Литвинюк, В. Е. Карли, Г. Р. Бала]. – Київ–Чернівці : Букрек, 2021. – 248 с.

Матеріали

  1. Луньов Г.О., Павлунь М.М. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин (ч.1)
  2. Луньов Г.О., Павлунь М.М. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин (ч.2)

Силабус: Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин

Завантажити силабус