Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГЛГ-41ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин» є завершальним курсом у процесі фахового становлення геолога-бакалавра. Засвоєння цього курсу дозволить майбутньому фахівцю здійснювати розшуково-розвідувальні роботи на різних родовищах корисних копалин. Метою вивчення дисципліни «Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин» є ознайомлення студентів з основними розшуковими методами та особливостями розвідувальних робіт. Головні цілі: підготувати висококваліфікованих геологів, які спеціалізувалися б в області розшуків і розвідки родовищ твердих корисних копалин. Дати необхідні знання в області технічних засобів, систем геолого-розвідувальних робіт, принципів та методів розшуків та розвідки, опробування та геолого-економічних показників родовищ.

Рекомендована література

  1. М.М. Павлунь Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин/ М.М. Павлунь, Г.О. Луньов // Підручник з грифом МОН України. ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. 2014, 360с.
  2. Аристов В.В. Поиски твердых полезных ископаемых. – М.: Недра, 1975.- 235 с.
  3. Аристов В.В. Методика геологических поисков твердых полезных ископаемых. – М.: Недра, 1984. – 230 с.
  4. Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра. 1987. – 341 с.
  5. Борзунов В.М. Разведка и промышленная оценка нерудных полезных ископаемых. – М.: Недра, 1982. – 198 с.

Матеріали

  1. Луньов Г.О., Павлунь М.М. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин (ч.1)
  2. Луньов Г.О., Павлунь М.М. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин (ч.2)

Силабус: Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин

Завантажити силабус