Техніка безпеки під час буріння свердловин

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Техніка безпеки під час буріння свердловин» охоплює широке коло питань із забезпечення здорових і безпечних умов праці під час буріння свердловин, з попередження виробничого травматизму і професійних захворювань. Цей курс складається з таких частин: правові й організаційні питання охорони праці, виробнича санітарія, основи техніки безпеки, основи пожежної профілактики, гірничорятувальна справа. В основах техніки безпеки розглядаються питання техніки безпеки під час виконання технологічних процесів, а також у процесі виконання окремих робіт і експлуатації окремих машин, механізмів, апаратів, приладів. Дисципліна викладається відповідно до навчального плану, а також вимог
НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах» та до вимог «Системи стандартів безпеки праці»

Рекомендована література

Основна література:
1. Вирвінський П. П., Кузін Ю. Л., Хоменко В. Л. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки. – Дніпропетровськ : НГУ, 2010.– 368 с.
2. Геврик Є. О. Охорона праці : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003. –280 с.
3. Голінько В. І., Безщасний О. В. Охорона праці при геологорозвідувальних роботах : навч. посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – 218 с.
4. Паневник О. В., Кривенко Г. М. Охорона праці в галузі: метод. вказівки. – Івано-Франківськ : Факел, 2004.– 36 с.
5. Політучий О. І. Буріння нафтових і газових свердловин : навч. посібник. – Полтава, 2021. – 170 с.
Додаткова література:
6. Вирвінський П. П., Хоменко В. Л. Ремонт свердловин : навч.посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2003. – 219 с.
7. Закон України «Про охорону праці». – Київ : Алерта, 2022.–32 с.
8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». – Київ, 2014.– 44 с.

Силабус:

Завантажити силабус