Мінерально-сировинна база України

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор ПАВЛУНЬ М. М.ГЛГм-11, ГЛХм-11, ГЛНм-11
912професор ПАВЛУНЬ М. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛГм-11ШВАЄВСЬКИЙ О. В.
ГЛХм-11ШВАЄВСЬКИЙ О. В.
ГЛНм-11ШВАЄВСЬКИЙ О. В.
ШВАЄВСЬКИЙ О. В.
98ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Мінерально-сировинна база України» присвячений мінерально-сировинній базі України, фактично завершує геологічну освіту спеціальності 103 Науки про Землю в університеті і ґрунтується на отриманих упродовж попередніх років знаннях зі стратиграфії, мінералогії, геотектоніки, магматизму, петрографії, структурного аналізу, методики розшуків та розвідки, металогенії, геології корисних копалин, збагачення та переробки корисних копалин.

Метою вивчення дисципліни «Мінерально-сировинна база України» є ознайомлення студентів із сучасним станом мінерально-сировинної бази держави, з’ясування принципів її диференціації та ефективних шляхів гармонізації різних її складових. Особливу увагу приділено значенню сировинного потенціалу України з огляду на інтеграцію у світовий ринок мінеральних ресурсів.

Головні цілі: навчити студентів основ металогенічного районування території України з огляду на геологічну будову окремих її елементів, ознайомити з найтиповішими родовищами різних видів корисних копалин та їхніх генетичних типів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гурський Д.С.,   Калінін В.І.,   Войновський А.С.,   Ловинюков В.І.   Прогнозна оцінка ресурсів – запорука розширення мінерально-сировинної бази України // Мін. ресурси України. – 1997. – № 4. – С. 6 – 8.
 2. Гурський Д.С., Калінін В.І., Лебідь М.І. та ін.  Закономірності розміщення родовищ твердих корисних копалин України // Мін. ресурси України. – 1998. – № 1. – С. 15 – 19.
 3. Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин / Львів, ЗУКЦ, 2008, 192 с.
 4. Гурський Д.С., Малюк Б.І., Бобров О.Б. Про залучення іноземних інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази України//Мін. ресурси України. –2006.– № 1. – С. 5-8.
 5. Коржнев    М.М.     Природно – ресурсні    основи    розвитку    суспільства. Підручник. – К.: Київ. університет, 2004. – 173 с.
 1. Металічні і неметалічні корисні копалини України. т. Металічні корисні копалини / Гурський Д.С. . та ін. – К.; Львів: Центр Європи, 2006. –785 с.
 1. Металічні і неметалічні корисні копалини України. т. 2. Неметалічні корисні копалини / Гурський Д.С. та ін. – К.; Львів: Центр Європи, 2006. – 552 с.
 2. Міщенко В.С. Економічні пріоритети розвитку й освоєння мінерально-сировинної бази України. – К.: Наук. думка, 2007. – 359 с.

Додаткова література:

 1. Бочай Л.В., Гурський Д.С., Веселовський Г.С. та ін. Головні геолого-промислові типи титанових і цирконієвих розсипних родовищ України та умови їх утворення // Мін. ресурси України. – – № 3. – С. 10 – 13.
 2. Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України / Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С. та ін. – К.: УкрДГРІ, 2004. – 368 с.
 3. Гурський Д.С., Калінін В.І., Пижук І.П. та ін. Стан мінерально-сировинної бази кольорових металів // Мін. ресурси України. 2000. – № 4. – С. 2 – 5.
 4. Гурський Д.С., Веселовський Г.С. Українське золото сьогодні // Мін. ресурси України. – – № 2. – С. 10 – 11.
 5. Матковський О.І. Родовища та рудопрояви золота Українських Карпат // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 1992. Вип. 11. – С. 96 – 120.
 6. Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. – К.: Академпрес, 2010. – 272 с.

Силабус: Мінерально-сировинна база України

Завантажити силабус