ПАВЛУНЬ Микола Миколайович

Посада: в.о. декана геологічного факультету, професор кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-68

Електронна пошта: mykola.pavlun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Геологія, металогенія і термобарогеохімія постмагматичних рудних формацій

Курси

Вибрані публікації

Монографії

 1. Павлунь М. Термобарогеохімія в Україні / М.Павлунь, О.Матковський, І. Наумко, Є. Сливко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021, 280 с.
 2. Павлунь М. Геологічному факультету ЛНУ імені Івана Франка 75 років / М.Павлунь, О. Матковський, Є. Сливко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020, 208 с.

Підручники

 1. М.М. Павлунь Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин/ М.М. Павлунь, Г.О. Луньов // Підручник з грифом МОН України. ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. 2014, 360с.(ч.1, ч.2)
 2. Павлунь М. М. Геологія корисних копалин : у 2 ч. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.

Навчальний посібник

Павлунь М. Гіпогенна зональність постмагматичного (пневматолітово-гідротермального) зруденіння / М.Павлунь, О. Гайовський // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021, 115 с.

Довідкові видання

 1. Павлунь М. Петро Білоніжка – вчений, педагог: довідково-інформаційне видання / М.Павлунь, О. Матковський, І. Наумко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020, 148 с.
 2. Павлунь М. Професор Орест Матковський – класик української мінералогії / М.Павлунь, П. Білоніжка, І. Наумко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019, 72 с.

Статті та тези доповідей

 1. Павлунь М.М. Деякі надзвичайні прогностичні риси наукових досліджень академіка В.І. Вернадського (до 150-річчя з дня народження)//Павлунь М.М. // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2013 – Вип. 27. С. 3-7
 2. Павлунь М.М. Новий російсько-український геологічний словник /Павлунь М.М., Білоніжка П.М. // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2013 – Вип. 27. С. 146-147
 3. М. Павлунь Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита / М. Павлунь // Мінералогічний журнал, Київ, 2015, т.37, №3, с. 98-111.
 4. Павлунь М. Нові дані з геології і розшуків вуглеводнів на Перемишлянській площі у Львівській області / М.Павлунь, Ю.Крупський, П.Бодлак, І.Михайловський, Р.Циганчук // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2015 – Вип. 29. С. 3-12.
 5. Павлунь М. Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки (Міжнародна наукова конференція присвяченої 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / М.Павлунь, О.Матковський, І.Наумко, Є.Сливко // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2015 – Вип. 29. С. 138-146.
 6. М. Павлунь Прогнозно-металогенічне значення термобарогеохімії ендогенних рудних формацій / М. Павлунь Матеріали десятих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка // Відп. редактор О.Матковський.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016, с. 77-80.
 7. Павлунь М.М. Гентгельвін і петаліт – приклад залучення нових мінералів у практичне застосування / Павлунь М.М., Матковський О.І., // Записки Українського мінералогічного товариства. 2016. Т. 13 С.70-75.
 8. М.Павлунь Розвиток мінералого-генетичних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка в роки незалежності України // Павлунь М.М., Матковський О.І., // Записки Українського мінералогічного товариства. 2016. Т. 13 С. 75-63.
 9. М. Павлунь Термобарогеохімічна школа професора Миколи Єрмакова та її внесок у розвиток генетичної мінералогії й учення про родовища корисних копалин / М. Павлунь, О.Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник №63 Вип. 1. 2017. С. 3-37.
 10. М. Павлунь Еколого-геологічні проблеми видобутку і проблеми мінеральної сировини / М.Павлунь, П. Волошин.//Матеріали міжнар. наук. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Киів-Трускавець, 2017.
 11. М. Павлунь Деякі аспекти природи й еволюційної структури зональності зруденіння гідротермального класу та її теоретико-прикладне значення / М. Павлунь // Мінералогічний збірник №68 Вип. 1. 2018. С. 30-35.
 12. М. Павлунь Етапи та періоди розвитку термобарогеохімічних досліджень в Україні / М. Павлунь, О. Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник №68 Вип. 1. 2018. С. 129-134.
 13. Pavlun M. M. Reserve funds of ore formations museum – the value and uniqueness of the museum exposition / M. M. Pavlun, L. M. Slyvko, O. V. Haiovskyi // Мінерально-сировинні багатства України : шляхи оптимального використання : 7 наук.-практ. конф. : матеріали. – Хорошів, 2018. – С. 104–109.
 14. Павлунь М. Деякі проблемні питання інвестиційного потенціалу мінерально-сировинної бази України. / М. Павлунь // VІ міжнар. наук-прак. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : тези доп. 8-10 жовтня 2019 р. – Трускавець : ДГС, 2019. – С. 21-25.
 15. Павлунь М. М. Помітний внесок в розуміння історико-геологічного формування тектонічної структури Закарпатського прогину // М. М. Павлунь, Л. В. Генералова / Геологічний журнал. – 2019. – №1. – С. 78-85.
 16. Павлунь М. М. Класичне унаочнення причинно-наслідкових зв’язків прикладних геологознімальних робіт і новітніх наукових ідеологем (пам’яті Віталія Опанасовича Ващенка) / М. М. Павлунь, Л. В.Генералова // Геологічний журнал. – 2020.–№ 3. – С. 81–91.

Біографія

Народився у 1952 році на Волині (м. Берестечко). Після закінчення у 1970 році середньої школи вступив на навчання до ЛНУ імені Івана Франка на геологічний факультет. Там здобув вищу освіту у 1975 році («Інженер-геолог» за спеціальністю «Геологічна зйомка і розшуки родовищ корисних копалин»).

Розпочав працю в НДЧ університету (Центрально-Казахстанська група досліджень родовищ молібден-вольфрамової формації). У 1978 році вступив до аспірантури на кафедру розшуків і розвідки родовищ корисних копалин, яку закінчив у листопаді 1981 року з одночасним захистом кандидатської дисертації (науковий керівник проф. Є. Лазько). У 1982 році обраний на посаду асистента цієї ж кафедри, 1987 – доцента. У 1991 році призначений начальником НДЧ університету – першим заступником проректора з наукової роботи, а з 1992 по 1998 роки працював проректором з наукової роботи. В 1996 році обраний завідувачем кафедри геології корисних копалин.

У 2003 році захистив докторську дисертацію, у 2005 році отримав вчене звання професора. Другу каденцію декана геологічного факультету по сьогодні розпочав у січні 2014 року, першу обіймав у 2004-2011 роках. У 2007 році обраний академіком АН Вищої школи України.

Проекти

Ціла низка проектів з держбюджетних науково-дослідних фундаментальних тем МОН України, зокрема:
1. «Термобарогеохімія золоторудних формацій Українського щита і металогенічні наслідки» (2010-2013 рр.)
2. «Фізико-хімічні умови і зональність розвитку золоторудних формацій України»(2008-2010 рр.)
3. Швейцарський грант «Геолого-формаційні і мінералого-генетичні ознаки алмазоносності, золотоносності і міденосності України» (2016-2017 рр.)

Нагороди

Пам’ятний знак ім. А.І. Лутугіна «За заслуги у розвідці надр», медаль В.І. Лучицького Держгеолслужби України, медаль «800 років Монголії» за підготовку геологів для цієї держави.

Президент України Петро Порошенко своїм Указом №404/2018 присвоїв звання «Заслужений працівник освіти України» деканові геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, професорові Миколі Павлуню. Почесного звання Микола Миколайович удостоєний «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!