ПАВЛУНЬ Микола Миколайович

Посада: декан геологічного факультету

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-68

Електронна пошта: mykola.pavlun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Геологія, металогенія і термобарогеохімія постмагматичних рудних формацій

Курси

Вибрані публікації

Монографії: «Термобарогеохімія золота» (1995), «Геолого-генетичні типи золоторудних родовищ України» (2004), «Бібліографічний довідник «Геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка» (2005, 2010). Підручники: «Основи вчення про геологічні формації» (2010), «Геологія корисних копалин» (2012), «Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин» (2015). Навчальний посібник: «Ринок банківських металів» (2012). Статті: «Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита. (2015); «Рудно-формаційні аспекти термобарогеохімічних досліджень золоторудних родовищ України та прогнозно-металогенічні наслідки», «Геолого-економічні закономірності формування і функціонування мінерально-сировинної бази золота»; «Термобарогеохімічні аспекти геолого-генетичної і рудно-формаційної типізації золотого зруденіння Бельтау-Курамінського вулкано-плутонічного поясу у Східному Узбекистані»

Біографія

Народився у 1952 році на Волині (м. Берестечко). Після закінчення у 1970 році середньої школи вступив на навчання до ЛНУ імені Івана Франка на геологічний факультет. Там здобув вищу освіту у 1975 році («Інженер-геолог» за спеціальністю «Геологічна зйомка і розшуки родовищ корисних копалин»).

Розпочав працю в НДЧ університету (Центрально-Казахстанська група досліджень родовищ молібден-вольфрамової формації). У 1978 році вступив до аспірантури на кафедру розшуків і розвідки родовищ корисних копалин, яку закінчив у листопаді 1981 року з одночасним захистом кандидатської дисертації (науковий керівник проф. Є. Лазько). У 1982 році обраний на посаду асистента цієї ж кафедри, 1987 – доцента. У 1991 році призначений начальником НДЧ університету – першим заступником проректора з наукової роботи, а з 1992 по 1998 роки працював проректором з наукової роботи. В 1996 році обраний завідувачем кафедри геології корисних копалин.

У 2003 році захистив докторську дисертацію, у 2005 році отримав вчене звання професора. Другу каденцію декана геологічного факультету по сьогодні розпочав у січні 2014 року, першу обіймав у 2004-2011 роках. У 2007 році обраний академіком АН Вищої школи України.

Проекти

Ціла низка проектів з держбюджетних науково-дослідних фундаментальних тем МОН України, зокрема:
1. «Термобарогеохімія золоторудних формацій Українського щита і металогенічні наслідки» (2010-2013 рр.)
2. «Фізико-хімічні умови і зональність розвитку золоторудних формацій України»(2008-2010 рр.)
3. Швейцарський грант «Геолого-формаційні і мінералого-генетичні ознаки алмазоносності, золотоносності і міденосності України» (2016-2017 рр.)

Нагороди

Пам’ятний знак ім. А.І. Лутугіна «За заслуги у розвідці надр», медаль В.І. Лучицького Держгеолслужби України, медаль «800 років Монголії» за підготовку геологів для цієї держави.