ПАВЛУНЬ Микола Миколайович

Посада: професор кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-68

Електронна пошта: mykola.pavlun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Геологія, металогенія і термобарогеохімія постмагматичних рудних формацій

Курси

Вибрані публікації

Монографії

 1. Павлунь М. Термобарогеохімія в Україні / М.Павлунь, О.Матковський, І. Наумко, Є. Сливко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021, 280 с.
 2. Павлунь М. Геологічному факультету ЛНУ імені Івана Франка 75 років / М.Павлунь, О. Матковський, Є. Сливко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020, 208 с.

Підручники

 1. М.М. Павлунь Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин/ М.М. Павлунь, Г.О. Луньов // Підручник з грифом МОН України. ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. 2014, 360с.(ч.1, ч.2)
 2. Павлунь М. М. Геологія корисних копалин : у 2 ч. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.

Навчальний посібник

Павлунь М. Гіпогенна зональність постмагматичного (пневматолітово-гідротермального) зруденіння / М.Павлунь, О. Гайовський // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021, 115 с.

Довідкові видання

 1. Павлунь М. Петро Білоніжка – вчений, педагог: довідково-інформаційне видання / М.Павлунь, О. Матковський, І. Наумко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020, 148 с.
 2. Павлунь М. Професор Орест Матковський – класик української мінералогії / М.Павлунь, П. Білоніжка, І. Наумко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019, 72 с.

Статті та тези доповідей

 1. Павлунь М.М. Деякі надзвичайні прогностичні риси наукових досліджень академіка В.І. Вернадського (до 150-річчя з дня народження)//Павлунь М.М. // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2013 – Вип. 27. С. 3-7
 2. М. Павлунь Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита / М. Павлунь // Мінералогічний журнал, Київ, 2015, т.37, №3, с. 98-111.
 3. Павлунь М. Нові дані з геології і розшуків вуглеводнів на Перемишлянській площі у Львівській області / М.Павлунь, Ю.Крупський, П.Бодлак, І.Михайловський, Р.Циганчук // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2015 – Вип. 29. С. 3-12.
 4. Павлунь М. Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки (Міжнародна наукова конференція присвяченої 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / М.Павлунь, О.Матковський, І.Наумко, Є.Сливко // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2015 – Вип. 29. С. 138-146.
 5. М. Павлунь Прогнозно-металогенічне значення термобарогеохімії ендогенних рудних формацій / М. Павлунь Матеріали десятих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка // Відп. редактор О.Матковський.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016, с. 77-80.
 6. Павлунь М.М. Гентгельвін і петаліт – приклад залучення нових мінералів у практичне застосування / Павлунь М.М., Матковський О.І., // Записки Українського мінералогічного товариства. 2016. Т. 13 С.70-75.
 7. М.Павлунь Розвиток мінералого-генетичних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка в роки незалежності України // Павлунь М.М., Матковський О.І., // Записки Українського мінералогічного товариства. 2016. Т. 13 С. 75-63.
 8. М. Павлунь Термобарогеохімічна школа професора Миколи Єрмакова та її внесок у розвиток генетичної мінералогії й учення про родовища корисних копалин / М. Павлунь, О.Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник №63 Вип. 1. 2017. С. 3-37.
 9. М. Павлунь Еколого-геологічні проблеми видобутку і проблеми мінеральної сировини / М.Павлунь, П. Волошин.//Матеріали міжнар. наук. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Киів-Трускавець, 2017.
 10. М. Павлунь Деякі аспекти природи й еволюційної структури зональності зруденіння гідротермального класу та її теоретико-прикладне значення / М. Павлунь // Мінералогічний збірник №68 Вип. 1. 2018. С. 30-35.
 11. М. Павлунь Етапи та періоди розвитку термобарогеохімічних досліджень в Україні / М. Павлунь, О. Матковський, І. Наумко // Мінералогічний збірник №68 Вип. 1. 2018. С. 129-134.
 12. Pavlun M. M. Reserve funds of ore formations museum – the value and uniqueness of the museum exposition / M. M. Pavlun, L. M. Slyvko, O. V. Haiovskyi // Мінерально-сировинні багатства України : шляхи оптимального використання : 7 наук.-практ. конф. : матеріали. – Хорошів, 2018. – С. 104–109.
 13. Павлунь М. Деякі проблемні питання інвестиційного потенціалу мінерально-сировинної бази України. / М. Павлунь // VІ міжнар. наук-прак. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : тези доп. 8-10 жовтня 2019 р. – Трускавець : ДГС, 2019. – С. 21-25.
 14. Павлунь М. М. Помітний внесок в розуміння історико-геологічного формування тектонічної структури Закарпатського прогину // М. М. Павлунь, Л. В. Генералова / Геологічний журнал. – 2019. – №1. – С. 78-85.
 15. Павлунь М. М. Класичне унаочнення причинно-наслідкових зв’язків прикладних геологознімальних робіт і новітніх наукових ідеологем (пам’яті Віталія Опанасовича Ващенка) / М. М. Павлунь, Л. В.Генералова // Геологічний журнал. – 2020.–№ 3. – С. 81–91.
 16. Микола Павлунь, Олег Гайовський, Сергій Ціхонь, Олександр Шваєвський, Лариса Сливко, Уляна Лущак. Колекція нерудної сировини музею рудних формацій Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2021. Вип. 35. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.30970/vgl.35.03

Біографія

Народився у 1952 році на Волині (м. Берестечко). Після закінчення у 1970 році середньої школи вступив на навчання до ЛНУ імені Івана Франка на геологічний факультет. Там здобув вищу освіту у 1975 році («Інженер-геолог» за спеціальністю «Геологічна зйомка і розшуки родовищ корисних копалин»).

Розпочав працю в НДЧ університету (Центрально-Казахстанська група досліджень родовищ молібден-вольфрамової формації). У 1978 році вступив до аспірантури на кафедру розшуків і розвідки родовищ корисних копалин, яку закінчив у листопаді 1981 року з одночасним захистом кандидатської дисертації (науковий керівник проф. Є. Лазько). У 1982 році обраний на посаду асистента цієї ж кафедри, 1987 – доцента. У 1991 році призначений начальником НДЧ університету – першим заступником проректора з наукової роботи, а з 1992 по 1998 роки працював проректором з наукової роботи. В 1996 році обраний завідувачем кафедри геології корисних копалин.

У 2003 році захистив докторську дисертацію, у 2005 році отримав вчене звання професора. Другу каденцію декана геологічного факультету по сьогодні розпочав у січні 2014 року, першу обіймав у 2004-2011 роках. У 2007 році обраний академіком АН Вищої школи України.

Проекти

Ціла низка проектів з держбюджетних науково-дослідних фундаментальних тем МОН України, зокрема:
1. «Термобарогеохімія золоторудних формацій Українського щита і металогенічні наслідки» (2010-2013 рр.)
2. «Фізико-хімічні умови і зональність розвитку золоторудних формацій України»(2008-2010 рр.)
3. Швейцарський грант «Геолого-формаційні і мінералого-генетичні ознаки алмазоносності, золотоносності і міденосності України» (2016-2017 рр.)

Нагороди

Пам’ятний знак ім. А.І. Лутугіна «За заслуги у розвідці надр»

Медаль В.І. Лучицького від Держгеолслужби України

Медаль «800 років Монголії» за підготовку геологів для цієї держави

Президент України Петро Порошенко своїм Указом №404/2018 присвоїв звання «Заслужений працівник освіти України» деканові геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, професорові Миколі Павлуню

Почесний знак від профспілок України “За розвиток соціального партнерства”

Медаль від ГО “Спілка геологів України”

Сертифікат від ГО “Спілка геологів України”

Почесна грамота від Національної академії наук України

Подяка від Львівської обласної ради

Подяка від міського голови Львова

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!