Металогенія

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор ПАВЛУНЬ М. М.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛГм-11ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліниМеталогенія” є ознайомлення студентів з ідеями основоположників цієї дисципліни Ю.О.Білібіна, С.С.Смірнова, Я.Н.Бєлєвцева, головними схемами розвитку складчастих поясів та платформ, металогенічними провінціями та металогенічними епохами, металогенічним районуванням України.

Завданням дисципліни є вивчення загальних закономірностей формування та розміщення родовищ корисних копалин в часі й просторі, в областях, що розрізняються за комплексом гірських порід, за структурно-тектонічним характером та історією геологічного розвитку, виявлення закономірностей розміщення родовищ корисних копалин як елементів структур земної кори окремих регіонів, прогнозування комплексів родовищ в різних регіонах, оцінка масштабів можливого зруденіння, його просторового положення та очікуваної якості корисних копалин.

Рекомендована література

  1. Галецький Л.С. Геологічний розвиток і мінералогія Східноєвропейської платформи. Збірник наук. праць ІГН НАН України. – К., 2005. – С.37-41
  2. Галецький Л.С. Титанові руди України / Л.С.Галецький, О.О.Ремезова // Геолог України, 2007. – № 3. – С. 51-61.
  3. Галецький Л.С. Нові уявлення про структуру та рудоносність земної кори території України / Л.С.Галецький, Т.П.Шевченко // геофіз. журнал, 2006. – Т.28. – № 5. – С. 57-65.
  4. Лазько Є.М. Ендогенні рудні формації / Є.М.Лазько. – Львів, 2004. – 120 с.

Силабус: Металогенія

Завантажити силабус