Ендогенні рудні формації

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132професор ПАВЛУНЬ М. М., ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Ендогенні рудні формації» є вибірковим теоретико-прикладним курсом у процесі фахового становлення магістра геології. Вивчення цього курсу дасть змогу майбутньому магістру здійснювати прогнозно-металогенічні дослідження  за допомогою рудно-формаційних досліджень у межах різних металогенічних провінцій

Рекомендована література

Основна література:

  1. Лазько Є.М. Ендогенні рудні формації: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 121 с.
  2. Геологія корисних копалин. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.
  3. Комплексна металогенічна карта України масштабу 1: 500 000 та пояснювальна записка до неї / [під ред. С. В. Гошовського]. – Київ : УкрДГРІ, 2002. – 336 с.
  4. Металогенічна карта України. Масштаб 1: 1 000 000 / [В. А. Колосовська, В. А. Веліканов, А. С. Войновський та ін.] / [гол. ред. Д. С. Гурський]. – Київ : Держгеолслужба України, 2002. – 6 л.

Додаткова література:

  1. Атлас геологія і корисні копалини України. Масштаб 1: 5 000 000 / [гол. ред. Л. С. Галецький]. – Київ : НАНУ, 2001. – 168 с.
  2. Бобров О.Б., Сіворонов А. О. Формаційний аналіз та досвід його застосування під час прогнозно-металогенічних побудов (на прикладі Середньопридніпровської граніт-зеленокам’яної області) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. [Перспективи золотоносності надр України]. – 1994. – Вип. 12. – С. 106–111.
  3. Лазько Є. М., Сіворонов А. О. Металогенія золота архею // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. [Перспективи золотоносності надр України]. – 1994. – Вип. 12. – С. 15–22.
  4. Металічні і неметалічні корисні копалини України / [Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін.]. – Київ–Львів : Центр Європи, 2005. – Том 1. Металічні корисні копалини. – 785 с.

9. Металічні і неметалічні корисні копалини України / [Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін.]. – Київ–Львів : Центр Європи, 2006. – Том 2. Неметалічні корисні копалини. – 552 с.

Силабус:

Завантажити силабус