Металогенія докембрію

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор ПАВЛУНЬ М. М.ГЛГм-11

Опис курсу

Курс «Металогенія докембрію» є завершальним курсом у процесі фахового становлення геолога-магістра. Засвоєння цього курсу дозволить майбутньому фахівцю здійснювати розшуково-розвідувальні роботи на різних родовищах корисних копалин.

Метою ознайомлення з винятковістю металогенії докембрію, її еволюцією в часі та за масштабом акумуляції запасів різних видів корисних копалин.

Головні цілі: підготувати фахівців для роботи з розшуків і розвідки родовищ в геотектонічних структурах древніх щитів і їхніх чохлів, зокрема Українського щита. Навчити студентів основам металогенічного аналізу архею і протерозою.

Рекомендована література

 1. Бородаевская М.И., Рожков И.С. Месторождения золота // Рудные месторождения СССР. Т. 3. М.: Недра, 1976. С. 5 – 77.
 2. Горжевский Д.И., Козеренко В.Н., Константинов Р.М. Магматические и рудные формации. – М., 1986.
 3. Гровс Д.И., Батт У.Д. Факторы, контролирующие гетерогенное распределение металлогенических ассоциаций в архейських зеленокаменных поясах на примере Западно-Австралийского щита // Геология докембрия. 27-й Международ. геол..конгресс. Доклады. – М., 1984.- Т. 5.
 4. Докембрийские железорудные формации мира. – М., 1975.
 5. Зинчук Н., Савко А., Шевырев Н. Историческая манерагения // В 3-х томах. Изд-во Воронежского ун-та, 2005-2008 (Т.1 – 2005.-590 с.; Т.2 – 2007.-570 с.; Т.3 – 2008.-620 с.).
 6. Казанский В.И., Лаверов Н.П. Месторождения урана // Рудные формации СССР. – М., 1974. – Т.2.
 7. Кренделев Ф.Л. Металлоносные конгломераты мира. – Новосибирск, 1974.
 8. Критерии прогнозной оценки территорий на твердые полезные ископаемые / Под ред. Д.В. Рундквиста. / Л.: Недра, 1978. 607 с.
 9. Лазько Е.М. Основы региональной геологии СССР. – М., Недра, 1971. – 354 с.
 10. Лазько Є.М. Ендогенні рудні формації: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2004. – 121 с.
 1. Ляхов Ю.В. Павлунь М.М.. Шваєвський О.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Геолого-генетичні типи золоторудних полів” (для студентів 5 курсу геологічного факультету). – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 37 с.
 2. Anhaeusser C.R. Arhaean metallogeny in Southern Africa // Economic geology. – 1976. – 1.
 3. Geology and Economic Minerals of Canada/. – Ottawa, 1970/ Marston R.J., GrovesI., Hudson D.R., Poss J..R. Nickel sulfide deposits in Western Australia: a review // Economic geology. – Vol. 76. – № 6

Силабус: Металогенія докембрію

Завантажити силабус