Економіка видобування газу

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ГЛНм-21ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс « Економіка видобування газу » є складовою частиною підготовки магістрів за освітньою програмою «Геологія нафти і газу»  і тісно пов’язаний з курсами, що розглядають геологічну будову, особливості локалізації та експлуатації родовищ газу. Висвітлює економічні аспекти експлуатації газових родовищ.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Довідник з нафтогазової справи [Текст] /Бойко В. С., ред.– Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
  2. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст]: підручник /В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
  3. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових сверловин [Текст]: практикум /В. С. Бойко, Б. М. Міщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 115 с.
  4. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових свердловин [Текст]: підручник /В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 784 с.
  5. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування [Текст]: конспект лекцій /Л. Р. Смоловик, О. Р. Кондрат, Н. М. Гедзик, А. М. Краснодембський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 101 с.

6 Тарко, Я. Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин [Текст] : лаборатор. практикум / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 196 с.

Додаткова література:

1. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу [Текст] : навч. посіб. / О. І. Акульшин, О. О. Акульшин, В. С. Бойко [et al.]. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 434 с. – 429-431. – ISBN 5-11-00081-3.

Силабус: Економіка видобування газу

Завантажити силабус