Корисні копалини України

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент ЦІХОНЬ С. І.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГЛГм-11ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Корисні копалини України» грунтується передовсім на інформації з курсу Геологія родовищ корисних копалин (читається на бакалавраті), в якому розкрито основні процеси рудоутворення, генетичні типи родовищ, дані про конкретні типи корисних копалин. У цьому курсі головна увага приділяється металевим і неметалевим корисним копалинам України.

Метою вивчення дисципліни «Корисні копалини України» є надання студентам знань щодо геологічної будови, умов утворення українських родовищ металевих і неметалевих корисних копалин. Окрім загальних відомостей студенти ознайомляться з галузями використання і вимогами до якості сировини, економічними аспектами використання корисних копалин.
Головні цілі: орієнтація майбутнього фахівця-геолога на вирішення не тільки теоретичних питань, як науковця, а і роботу по забезпеченню приросту запасів корисних копалин, що є запорукою успішного
функціонування гірничо-видобувної галузі України.

Рекомендована література

Основна література:
1. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. 1. Металічні корисні копалини / Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. –К.; Львів: Центр Європи, 2006. – 785 с.
2. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т. 2. Неметалічні корисні копалини / Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. –К.; Львів: Центр Європи, 2006. – 552 с.
3. Гурський Д.С., Калінін В.І., Лебідь М.І. та ін. Закономірності розміщення родовищ твердих корисних копалин України // Мін. ресурси України. – 1998. – № 1. – С. 15 – 19.
4. Смірнов В.І. Геологія корисних копалин. – Київ: Вища школа, 1995. – 296с.
5. Мінеральні ресурси України та світу. – Київ: ДНБП Геоінформ України, 2005. – 462 с.

Додаткова література:
1. Бочай Л.В., Гурський Д.С., Веселовський Г.С. та ін. Головні геологопромислові типи титанових і цирконієвих розсипних родовищ України та умови їх утворення // Мін. ресурси України. – 1998. – № 3. – С. 10 – 13.
2. Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України / Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С. та ін. – К.: УкрДГРІ, 2004. – 368 с.
3. Гурський Д.С., Калінін В.І., Пижук І.П. та ін. Стан мінерально-сировинної бази кольорових металів // Мін. ресурси України. 2000. – № 4. – С. 2 – 5.
4. Матковський О.І. Родовища та рудопрояви золота Українських Карпат // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 1992. Вип. 11. – С. 96 – 120.
5. Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радованов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. – К.: Академпрес, 2010. – 272 с.

Силабус: Корисні копалини України

Завантажити силабус