ЦІХОНЬ Сергій Іванович

Посада: в.о. декана геологічного факультету, доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-36

Електронна пошта: serhii.tsikhon@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Фізико-хімічні умови формування гідротермального зруденіння за результатами вивчення флюїдних включень в мінералах; розробка комплексу пошуково-оцінювальних критеріїв гідротермального зруденіння; вивчення процесів мінералоутворення в зонах поперечних розломів Українських Карпат; металогенія золота Українських Карпат; створення віртуальних геологічних об’єктів

Курси

Вибрані публікації

 1. Бубняк І., Ціхонь С., Ціхонь Т., Лущак У., Бігун М. Методи побудови 3D моделей геологічних тіл (на прикладі родовища Сауляк, Закарпаття) / Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2023. Випуск 37. С. 83–96.  https://doi.org/10.30970/vgl.37.07
 2. Бубняк І., Олійник М., Ціхонь С., Голубінка Ю., Марко Т. 3Д модель Медової печери, м. Львів / ISTCGCAP Геодезія, картографія і аерофотознімання. Випуск 98, 2023, 98, С. 32-41

  https://doi.org/10.23939/istcgcap2023.98.032

 3. Нестеровський В.А., Деревська К.І., Ціхонь С.І., Руденко К.В. Силікатно-карбонатні манганові руди Карпат та їх значення у нарощуванні сировинної бази України // Збірник матеріалів одинадцятої науково-практичної конференції «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» (6 жовтня 2023 р. смт. Хорошів). м. Хорошів, 2023. С. 113-119.  Збірник матеріалів.   https://doi.org/10.59911/conf.2023.16
 4. T. Tsikhon, U. Lushchak, Yu. Baloh, O. Pavlyuk, S. Tsikhon. 3D of Saulyak deposit / European Association of Geoscientists & Engineers. International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022», Oct 2022, Volume 2022, p.1 – 5.

  DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590002

 5. Сергій Ціхонь, Уляна Лущак. Пошуково-оцінювальні критерії гідротермального зруденіння Рахівського золоторудного району (Закарпаття) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2021. Вип. 35. С. 10–25. DOI: https://doi.org/10.30970/vgl.35.02
 6. Микола Павлунь, Олег Гайовський, Сергій Ціхонь, Олександр Шваєвський, Лариса Сливко, Уляна Лущак. Колекція нерудної сировини музею рудних формацій Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2021. Вип. 35. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.30970/vgl.35.03
 7. Bubniak I., Tsikhon S., Tserklevych A., Shylo Y., and Oliinyk M. Educational course “Creation of virtual geological outcrops of the outskirts of Lviv” / EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-4565, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-4565, 2021.
 8. Kril S. Ya., Bubniak I. M., Vikhot Y. M., Tsikhon S. I. Tectonic paleostress fields evolution and calcite veins formation in the southeastern part of the Ukrainian Carpathians during the cenozoic time // Геодинаміка. Вип. 1(20), Львів, 2016. – С. 106–118.
 9. Кончаківський І.С., Ціхонь С.І., Степанов В.Б., Серкіз Р.Я. Особливості хлоритів метасоматичних порід Вишківського рудного поля (Закарпаття) // Науковий вісник НГУ. Вип. 6, Дніпропетровськ, 2015. – С. 11–15.
 10. Кріль С., Ціхонь С. Фізико-хімічні умови формування арагоніту в жилах крейдових відкладів південно-східної частини Українських Карпат // Науковий вісник НГУ. Вип. 2, Дніпропетровськ, 2014. – С. 23–29;
 11. С. Ціхонь, С. Кріль. Geological objects in Rakhiv region as the basis for the development of the geotourism (Transcarpathian). Геологічні об’єкти Рахівщини як підґрунтя для розвитку геотуризму в регіоні (Закарпаття). // Geo-Carpathians.Potential of the Cognative Tour – 2014. c. 67-76. https://www.researchgate.net/profile/Solomiia-Kril/publication/296325628_Geological_objects_in_Rakhiv_region_as_the_basis_for_the_development_of_the_geotourism_Transcarpathian/links/56d4301d08ae2ea08cf8de46/Geological-objects-in-Rakhiv-region-as-the-basis-for-the-development-of-the-geotourism-Transcarpathian.pdf
 12. Кончаківський І., Ціхонь С., Городечний А. Декрептометрична модель рудопрояву Шуте (Вишківське рудне поле, Закарпаття) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2014. – Вип. – С. 123–131.
 13. Кріль С., Бубняк І., Ціхонь С., Віхоть Ю. Геолого-структурні та мінералого-генетичні особливості кальцитових жил у крейдових відкладах південно-східної частини Українських Карпат // Мінералогія: сьогодення і майбуття. Матеріали восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка (присвячено 150-річчю заснування кафедри мінералогії у Львівському університеті) / Відп. ред. О.Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 93-96.
 14. Кріль С., Бубняк І., Віхоть Ю., Ціхонь С. Особливості полів палеонапружень і тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський покриви) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2013. – Вип. 27. – С. 122–130. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_geol_2013_27_14
 15. Ціхонь С.І., Кончаківський І.С. Фізико-хімічні умови і стадійність формування рудопрояву Білий Потік (Рахівський рудний район) // Мінерал. зб. – 2013. – № 63, вип. 2, С.51–63. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2013_63_2_7

Монографії

 1. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / О.Матковський, П.Білоніжка, Д.Возняк, В.Дяків, М.Ковальчук, І.Наумко, І.Попп, В.Семененко, Л.Скакун, Є.Сливко, Н.Словотенко, В.Степанов, С. Ціхонь, С.Кріль, за ред. О.І. Матковського. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 583с.

https://www.researchgate.net/publication/324209819_Minerali_Ukrainskih_Karpat_Procesi_mineraloutvorenna

Підручники

 1. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Геологія корисних копалин. Ч.1. Рудогенез // Підручник. 2012. – 286 с.

Біографія

Народився 17 липня 1974 року в м. Монастириська, Тернопільської обл.

Освіта: вища, слухач підготовчого відділення Львівського державного університету імені Івана Франка (1991–1992), навчався на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (1992–1997), після закінчення якого отримав диплом спеціаліста за спеціальністю “Геологічна зйомка, пошуки та розвідка”.

1997–2000: аспірант геологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка

2000–2002: молодший науковий співробітник НДЧ Львівського національного університету імені Івана Франка

2002: асистент кафедри корисних копалин Львівського національного університету імені Івана Франка

2004: захистив кандидатську дисертацію на тему “Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння Рахівського рудного району (за результатами термобарогеохімічних і мінералого-фізичних досліджень)” і отримав науковий ступінь кандидата геологічних наук зі спеціальності 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. Науковий керівник: Попівняк І.В., професор кафедри геології корисних копалин Львівського національного університету імені Івана Франка

з 2006: доцент кафедри геології корисних копалин Львівського національного університету імені Івана Франка

2008: присвоєно вчене звання доцента кафедри геології корисних копалин

з 2014: в.о. завідувача кафедри геології корисних копалин Львівського національного університету імені Івана Франка

з 2021: завідувач кафедри геології корисних копалин і геофізики Львівського національного університету імені Івана Франка

з 3.04.2023: в.о. декана геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Міжнародні стажування

З 9.01.2017 по 15.01.2017 р.р. стажувався в Інституті геологічних наук Польської академії наук в м. Варшава, Польща.

З 22.05.2017 по 26.05.2017 відповідно до програми академічної мобільності Еразмус+ перебував в Інституті геологічних наук, Ягелонського університету, м. Краків, Польща.

З 22.06.2019 по 30.06.2019 відповідно до програми академічної мобільності Еразмус+ перебував в Університеті імені Фрідріха Шіллера в Єні, м.Єна, Німеччина.

Проекти

Колективний грант від Європейського геофізичного союзу (разом з кафедрою інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”). Розробка навчального курсу “Створення віртуальних геологічних відслонень в м.Львові”. 2021

Нагороди

Методичні матеріали

Навчальні підручники

 1. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Геологія корисних копалин (Ч.1. Рудогенез) // Підручник. 2012. – 286 с.

Методичні матеріали

Прикладна термобарогеохімія/Основи термобарогеохімічного пробовідбирання (текст лекцій для студентів геологічного факультету)

Основи термобарогеохімії / Визначення тиску за істотно газовими включеннями в мінералах

Основи термобарогеохімії (ТБГХ) (робоча навчальна програма)

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!