Бакалаврський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832доцент ЦІХОНЬ С. І.

Опис курсу

Дисципліна Бакалаврський семінар є нормативною дисципліною з спеціальності 103 Науки про Землю для ОП Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 3 кредитів ECTS.

Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти ознайомляться з головними принципами і методологію написання кваліфікаційної бакалаврської роботи.

Головною метою дисципліни є розвиток у студентів знань, навичок і вмінь у сфері наукових досліджень в науках про Землю.

Головними цілями дисципліни є навчити студентів: теорії та методики наукових досліджень в геології, інтерпретації результатів дослідження, підготовки до написання кваліфікаційної роботи, практичному використання результатів дослідження.

Рекомендована література

  1. Віталий Бочелюк, Влада Бочелюк. Методика та організації наукових досліджень.- К.: ЦУЛ. 2019.-360с.
  2. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 144 с.
  3. Конверський, А.Е. (Ed.). (2010).Основи методології та організації наукових досліджень. Київ: Центр учбової літератури.
  4. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт освітнього рівня бакалавр освітньої програми «Геологія. Комп’ютерні технології в геології» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / М.М.Павлунь, Л. В. Генералова, С. І. Ціхонь, А. В Іваніна, І. В. Побережська, Г. І. Гоцанюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 56 с.

Силабус: Бакалаврський семінар

Завантажити силабус