Структури рудних полів

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент ЦІХОНЬ С. І.ГЛГ-41, ГЛГ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГЛГ-41доцент ХОМ’ЯК М. М.
ГЛГ-42доцент ХОМ’ЯК М. М.

Опис курсу

Курс «Структури рудних полів» є складовою частиною вчення про корисні копалини і тісно пов’язаний з курсами, що розглядають генетичні і геолого-промислові типи родовищ металевих і неметалевих корисних копалин. У курсі представлено структурні особливості рудних полів і родовищ, які визначаються комплексом геологічних чинників, властивості вмісних порід, також охарактеризовано сучасні методи вивчення структур рудних полів і родовищ.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Структури рудних полів» є ознайомлення студентів з основними типами рудоконтролюючих структур і механізмами структуроутворення, формування у них навичок аналізу рудоносних структур.
Головні цілі: навчити студентів основним засобам структурного аналізу, дати необхідні знання в області навколорудних змін вмісних порід, фізико-хімічних умов рудовідкладення і, особливо, основ металогенії та структур рудних полів і родовищ; підготувати висококваліфікованих геологів, які спеціалізувалися б в області розшуків і розвідки металевих і неметалевих родовищ корисних копалин.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Richards, J.P.; Tosdal, R.M. Structural controls on ore genesis. Rev. Econ. Geol. 200114, 181. [Google Scholar]

2. Завдання для лабораторних і самостійних занять з курсу “Структури рудних полів і родовищ” для студентів ІV курсу геологічного факультету / Луньов Г.О., Шевчук В.М., Шваєвський О.В. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 47 с.
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт і самостійних занять з курсу “Структури рудних полів і родовищ” для студентів ІV курсу геологічного факультету / Луньов Г.О., Шевчук В.М., Шваєвський О.В. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 29 с.
4. Старостін В.І. Структури рудних полів і родовищ. –К.: 2018

Додаткова література:
1. Jun Deng, Wang Qingfei, Liqiang Yang, Zhou LeiThe Structure of Ore-Controlling Strain and Stress Fields in the Shangzhuang Gold Deposit in Shandong Province, China / Acta Geologica Sinica 82(4): 2010. – P. 769 – 780. DOI:10.1111/j.1755-6724.2008.tb00630.x

2.Kril S. Ya., Bubniak I. M., Vikhot Y. M., Tsikhon S. I. Tectonic paleostress fields evolution and calcite veins formation in the southeastern part of the Ukrainian Carpathians during the cenozoic time // Геодинаміка. Вип. 1(20), Львів, 2016. – С. 106–118.

3. Кріль С., Бубняк І., Віхоть Ю., Ціхонь С. Особливості полів палеонапружень і тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський покриви) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2013. – Вип. 27. – С. 122–130. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_geol_2013_27_14

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3145

Силабус: Структури рудних полів

Завантажити силабус