Критична мінеральна сировина

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ЦІХОНЬ С. І.ГЛГм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛГм-11доцент ЦІХОНЬ С. І.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни «Критична мінеральна сировина» розроблено для студентів-магістрів спеціальності 103 Науки про Землю, освітньо-професійної програми Геологія. Під час вивчення цієї дисципліни студенти ознайомляться з поняттям критичної мінеральної сировини, історією появи критичної сировини, розвитком національних стратегій щодо критично важливих матеріалів в США, Китаї, Японії, Австралії та ЄС, а також перспективою України в розвитку мінерально-сировинної бази критично важливих матеріалів.

Метою вивчення дисципліни «Критична мінеральна сировина» є формування у студентів уявлень про поняття критичної мінеральної сировини, тенденції розвитку критичної мінеральної сировини в провідних країнах світу, стан і перспективи розвитку критичної сировини в Україні.

Головні цілі: сформувати знання теоретичних основ виділення критичної сировини, навчити визначати чинники які впливають на критичність мінеральної сировини, оволодіти методиками визначення критичних різновидів мінеральної сировини (корисних копалин) для різних регіонів і країн світу.

Рекомендована література

 1. Мінеральні ресурси України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://minerals-ua.info/mapviewer/metali.php
 2. Рудько Г.І., Литвинюк С.Ф., Карли В.Е., Бала Г.Р.Родовища критичної мінеральної сировини України. Стан і перспективи / За ред. Г.І. Рудька. Київ–Чернівці: Букрек, 2021. 248 с.
  ISBN 978-966-997-074-9
 3. Рудько, Г. І., Бала, Г. Р. (2021). Критична мінеральна сировина та її перспективи в Україні. Мінеральні ресурси України, (2), 3-14. https://doi.org/10.31996/mru.2021.2.3-14
 4. Баряцька, Н. В. (2020). Поняття критичної мінеральної сировини – інструмент стимулювання розвитку надрокористування в Україні. Мінеральні ресурси України, (2), 13-18. https://doi.org/10.31996/mru.2020.2.13-18
 5. Bartekova E., Kemp R. Critical raw material strategies in different world regions//MERIT Working Papers 2016–005. – United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT), 2016. Access mode: https://www.merit.unu.edu/publications/working-papers/abstract/?id=5933
 6. Critical Metals Handbook / edited by Gus Gunn. British Geological Survey Keyworth Nottingham UK. 2014. 451 p.
 7. European Commission, Study on the EU’s list of Critical Raw Materials – Final Report (2020). Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/344124852_Study_on_the_EU’s_list_of_Critical_Raw_Materials_2020_Final_Report DOI:10.2873/11619
 8. Fortier S. M., Nassar N. T., Lederer G. W., Brainard J., Gambogi J., McCullough E. A. Draft Critical Mineral List – Summary of Methodology and Background Information – U.S. Geological Survey Technical Input Document in Response to Secretarial Order No. 3359. Open-File Report 2018-1021. – U.S. Geological Survey, Reston, Virginia: 2018. – 26 p. https://pubs.usgs.gov/of/2018/1021/ofr20181021.pdf.
 9. Critical Minerals//Geoscience Australia https://www.ga.gov.au/about/projects/resources/critical-minerals.
 10. Critical Minerals//Official website of The American Geosciences Institute https://www.americangeosciences.org/critical-issues/critical-minerals.

Силабус:

Завантажити силабус