Методи вивчення родовищ корисних копалин

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ЦІХОНЬ С. І.ГЛГ-41, ГЛГ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764ГЛГ-41ШВАЄВСЬКИЙ О. В.
ГЛГ-42ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Методи вивчення родовищ корисних копалин» є складовою частиною вчення про корисні копалини і тісно пов’язаний з курсами, що розглядають генетичні і геолого-промислові типи родовищ металевих і неметалевих корисних копалин. У курсі представлено сучасні методи вивчення родовищ корисних копалин, зокрема методи прикладної термобароеохімії.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методи вивчення родовищ корисних копалин» є ознайомлення студентів з сучасними методами дослідження родовищ корисних копалин, зокрема з використанням методів прикладної термобарогеохімії під час розшуків різних ендогенних родовищ корисних копалин.
Головні цілі: студенти повинні опанувати головні методи вивчення родовищ корисних копалин. Зокрема, методи прикладної термобарогеохімії та методологію їх використання на різних стадіях геологорозвідувального процесу, особливості термобарогеохімічного пробовідбирання та моделювання умов мінералоутворення в часі і просторі, опанувати алгоритм розробки пошуково-оцінювальних термобарогеохімічних критеріїв та принципів і методів прогнозування ендогенних родовищ корисних копалин у місцях, недоступних для прямого спостереження.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Калюжний В.А. Методи вивчення багатофазових включень у мінералах. К., 1960.
 2. Roedder, E. (1984) Fluid Inclusions. Reviews in Mineralogy, Vol. 12, Mineralogical Society of America, 644 p.
 3. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В. Методичні вказівки до курсу “Основи термобарогеохімії” (визначення ерозійного зрізу та вертикального розмаху зруденіння). Львів, 1990.
 4. Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Прикладна термобарогеохімія / Основи термобарогеохімічного пробовідбирання (Курс лекцій для студентів геологічного факультету) Част.2. Львів „Євросвіт”, 2005, 75 с.
 5. Попівняк І.В., Ціхонь С.І., Школка В.В., Основи термобарогеохімії / Визначення тиску за істотно газовими включеннями в мінералах (до курсу “Основи темобарогеохімії”), Львів „Євросвіт”, 2008, 41 с.
 6. Andersen T, Frezzotti ML, Burke EAJ eds. (2001) Fluid inclusions: phase relationships – methods- applications (special issue). Lithos 55 (1-4), 320 pp.

Додаткова література:

 1. Лазько Є.М., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. Термобарогеохімія в прикладній геології (пошуки, розвідка та експлуатація родовищ). – Мінерал. зб. Львів. ун-ту, 1992, с. 28-36.
 2. Попівняк І. Генерації флюїдних включень – діагностика та системні(структурно-генетичні) властивості // Мінерал. зб. № 54. Вип. 1. С. 30–47.
 3. Bodnar RJ (1983) A method of calculating fluid-inclusion volumes based on vapor bubble
  diameters and P-V-T-X properties of inclusion fluids. Econ. Geol. 76, 535-542.
 4.  Roedder E (1990) Fluid inclusion analysis – Prologue and epilogue. Geochim. Cosmochim. Acta 54, 495-507.

Силабус: Методи вивчення родовищ корисних копалин

Завантажити силабус