Геологія океану

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.ГЛГм-11

Опис курсу

Курс “Геологія океану” передбачає розгляд базових понять,теоретичних основ та методів сучасного аналізу нових досягнень з дослідження геології Світового океану, що підтверджують теорію тектоніки літосферних плит. Ці дані необхідно застосовувати для сучасного вивчення континентальної геології та закономірностей розміщення родовищ корисних копалин. Лабораторні заняття спрямовані на ознайомлення з основними методами вивчення геології Світових океанів; діагностики давніх меж літосферних плит на основі вивчення комплексів порід-індикаторів та принципу актуалізму; аналіз закономірностей формування пасивних континентальних околиць; вивчення внутрішньоплитних
процесів та їх ролі у розміщенні родовищ корисних копалин; виявлення закономірностей формування родовищ нафти та газу.

Рекомендована література

Базова :
1. Леонтьев О.К. Морская геология / О. К. Леонтьев. – Москва: Вища школа, 1982. – 344 с.
2. Мазарович А.О. Строение дна Мирового океана и окраинных морей России: учебное пособие / А. О. Мазарович . – Москва: ГЕОС, 2006. – 192 с.
Додаткова:
3. Геологічній службі України 80 років. – К.: Геоінформ, 1998 р. – 143 с.
4. Зейболд Е. Дно океана (введение в морскую геологию) / Е. Зейболд, В. Бергер. – Москва : Мир, 1984. – 320 с.
5. Зоненшайн Л. П. Палеогеодинамика / Л. П. Зоненшайн, М. И. Кузьмин. – Москва : Наука, 1992. – 192 с.
6. Кеннет Дж. П. Морская геология / Дж. П. Кеннет. – М.; Мир. 1987. –Т.1. – 397 с.; Т.2 – 384 с.
7. Лисицын А. П. Лавинная седиментация и перерывы в осадконакоплении в морях и океанах / А. П. Лисицын. Москва : Наука, 1988. – 309 с.
8. Мазарович А.О. Краткий толковый словарь англо- и русскоязычных терминов по тектонике и геоморфологии дна океанов / А.О. Мазарович. –
Москва: Научный Мир.2000. – 120 с.
9. Мізерський В. Динамічна геологія: навчальний посібник / В.Мізерський , переклад Р.Смішка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.– 356 с.

Силабус: Геологія океану

Завантажити силабус