Геологія океану

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.ГЛГм-21

Опис курсу

Курс “Геологія океану” передбачає розгляд базових понять, теоретичних основ та методів сучасного аналізу нових досягнень з дослідження геології Світового океану, що підтверджують теорію тектоніки літосферних плит. Ці дані необхідно застосовувати для сучасного вивчення континентальної геології та закономірностей розміщення родовищ корисних копалин. Лабораторні заняття спрямовані на ознайомлення з основними методами вивчення геології Світових океанів; діагностики давніх меж літосферних плит на основі вивчення комплексів порід-індикаторів та принципу актуалізму; аналіз закономірностей формування пасивних континентальних околиць; вивчення внутрішньоплитних процесів та їх ролі у розміщенні родовищ корисних копалин; виявлення закономірностей формування родовищ нафти та газу.

Метою вивчення дисципліни “Геологія океану” є ознайомлення магістрів з необхідними теоретичними знаннями і практичними навиками, які спрямовані на отримання уявлень про будову Світового океану та зв’язок геодинамічних (тектонічних) обстановок з процесами седиментації і проявами магматизму.
Завданням курсу є формування у студентів належного рівня знання про Світовий океан, будову його дна, зокрема осадового шару, ендогенні і екзогенні процеси, які впливають на формування геологічної структури басейнів. Значна частина курсу орієнтована на опанування навичок і методик щодо вивчення головних морфоструктурних елементів Світового океану, осадонакопичення
і фаціального районування океанів, магматичних процесів серединно-океанічних хребтів, зон субдукції. областей внутрішньоплитного магматизму, тектонічного районування океанів, геодинамічного розвитку океанічних басейнів.

Рекомендована література

 1. Геологічній службі України 80 років. – К.: Геоінформ, 1998 р. –143 с.
 1. Мізерський В. Динамічна геологія: навчальний посібник / В. Мізерський , переклад Р.Смішка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 356 с.
 2. Erickson  Marine Geology (The Living Earth). Facts On File Inc. 2003. 336 р.
 3. Encyclopedia of Geology. A-E. Elsevier Academic press, Oxford, 2005, т.1– 633 р.; т.2 – 541; 3–645; 4–687.
 4. Encyclopedia of Marine Geosciences. J.Harff, M. Meschede, S. Petersen, JÖrn Thiede- Springer Science+Business Media Dordrecht, 2016.  961. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6238-1
 5. Kearey P. Kelpeis, K.A., Vine J. Global Tectonics, 3ed . Wiley, 2008. 495 p. 
 6. Kennett J. P. Marine geologyPublication date: 1982. Topics: Submarine geology. Publisher: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.813р.
 7. Morales Juan A. Coastal Geology. Springer Cham. 2022.455р. DOI : https://doi.org/10.1007/978-3-030-96121-3
 8. Practical Handbook of Marine Science , 3-еd / Ed . М.J Kennish. – Bosa Roca, United States,   896 p.
 9. Robb Introduction to Ore-Forming Processes. Wiley-Blackwell. 2013. 126р.
 10. Seibold, Berger  W. The Sea Floor  : An Introduction to Marine Geology, 4ed. Springer Cham, 2017. 268р. DOI : https://doi.org/10.1007/978-3-319-51412-3

Силабус: Силабус дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

Завантажити силабус

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус