ВОЛОШИН Петро Костянтинович

Посада: завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Електронна пошта: petro.voloshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

геоекологічні та інженерно-геологічні проблеми урбанізованих територій, стратиграфія, палеогеографія, властивості лесового покриву заходу України

Курси

Вибрані публікації

Монографії

 1. Wietrzenie anhydrytów i gipsów ; Red. Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof  Nejbert /[A. Богуцький, П.Волошин, М. Бомбель, А.Яцишин, О.Томенюк] – Warszawa : GIMPO, 2020. – 294 s. (215–223).
 2. Геоекологія Львівської області : монографія ; за заг. ред. Є. Іванова / [Петро Волошин, Іван Книш ] – Львів : Простір-М, 2021. – 606 с. (250–267; 274–277)
 3. Michalczyk Z. Roztocze przyroda i czlowiek / Zdzislaw Michalczyk, Ivan Kovalchuk, Stanislaw Chmiel, Petro Voloschyn. –  Zwierzyniec : Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 р. (Міхальчук З. Розточчя: природа і людина / Здзіслав Міхальчук, Станіслав Хмєль, Петро Волошин. – Звержинєц : Розточанський національний парк, 2015. – 527 с.)
 4. Climate change & sustainable development: new challenges of the century: monograph ; Edited by Olena Mitryasova, Piotr Koszelnik / [V. Dyakiv, V. Pohrebennyk, O. Mitryasova, A. Shybanova, M. Yaremovyc]. – Rzeszow : RzUT, 2021. – 492 p. (76–92). Режим доступу: http://reglibrary.mk.ua/index.php/elektronna-biblioteka-mistsevikh-vidan/elektronna-biblioteka-mistsevikh-vidan-v-flippingbook/book/299?page=1

Посібники

 1. Волошин П. К. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 2. Волошин П. К. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності  101 – Екологія / П. К. Волошин, І. Б. Книш, П. М. Ніколенко – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 124 с.

Статті

 1. Волошин П. Деформаційні особливості техногенних насипів огороджувальної дамби стебницького хвостосховища / Волошин П., Кремінь Н., Кицмур І. // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: наук. зб. ; за ред. М. Павлуня. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –С. 43-45.
 2. Кремінь Н. Мікроморфологічна будова техногенних ґрунтів першого горизонту огороджувальної дамби стебницького хвостосховища / Кремінь Н., Волошин П., Кицмур І. // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: наук. зб. ; за ред. М. Павлуня. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 125-128.
 3. Волошин П. Небезпечні геологічні процеси на території Львова-важлива складова техногенно-екологічної безпеки міста / П. Волошин  // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи“: тези доп., 4–6 листопада 2015 р.– Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 129-131.
 4. Волошин П. Вплив техногенного підтоплення на екологічний стан території історичної забудови Львова. / П. Волошин // VI міжнар. конф. «Фізичні методи в екології, біології та медицині»: тези доп. 24-26 вересня 2015 р. – Львів. : МВЦЛНУ, 2015. – С. 89-91.
 5. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-грунтової серії опорного розрізу Шаровечка (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2015. – Вип. 49. – С. 8-16.
 6. Волошин П. К. Моніторинг антропогенних змін рівневого режиму підземних вод на території Львова та його екологічні наслідки / Волошин П. К., Кремінь Н. Ю.// V-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових праць, 23-26 вересня, 2015р. – Вінниця, 2015р. – С. 84-85.
 7. Волошин П. К. Моделювання деформаційних процесів у техногенних відкладах огороджувальної дамби Стебницького хвостосховища / П. К. Волошин, Н. Ю. Кремінь, І. І. Кицмур. // XI Всеук. науково-практ. конф. «Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих вчених» : тези доп., 26-28 березня 2015 р. – Кривий Ріг: КНУ. С. 97-100.
 8. Богуцький  А.  Палеогеографічні пам’ятки природи і геотуризм на Волино-Поділлі / А. Богуцький,  П. Волошин , Н. Кремінь, І. Харчук, О. Томенюк // ІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Геотуризм: практика і досвід” : тези доп., 5-7 травня 2016 р. – Львів : НВФ Карти і атласи, 2016. – С. 54-55.
 9. Волошин П. К. Особливості набухання та усадки міоценових глин околиць Львова / П. К. Волошин, Н. Ю. Кремінь // ХIІ Всеукр. науково-практ. конф. “Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців” : тези доп. 26-28 березня 2016 р. – Кривий Ріг. :  ВЦ КрНУ, 2016 р. – С. 60-64.
 10. Woloshyn P. Geologiczno–inzynierska charakterystyka gruntow antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa /P. Woloshyn // Przeglad Geologiczny. Numer 10/2 Pazdziernik 2017. Tom 65. – S. 890 – 894. – Режим доступу: http://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2017/pazdziernik-2-4/5117-pg-2017-10-2-33/file.html (SNIP 0,518; SJR 0,263; CiteScore 0,23 (Scopus 2016))
 11. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Підволочиськ (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин, Н. Кремінь, О. Томенюк // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2016. – Вип. 50. – С. 45–53.
 12. Волошин П. Аналіз причин перезволоження та сольового руйнування будівельних конструкцій палацу Бандінеллі у Львові / П. Волошин // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2016. – Вип. 50. – С. 84–90.
 13. Кремінь Н. Мікроморфологія і палеогеографічні умови формування горохівського викопного ґрунтового комплексу Подільської височини / Н. Кремінь, А. Богуцький, О. Томенюк // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2016. – Вип. 50. – С. 224–233.
 14. Woloshyn P. Geologiczno–inzynierska charakterystyka gruntow antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa / P. Woloshyn // 6 ogolnopolsie sympozjum ”Wspolczesne problemy geologii inzynierskiej w Polsce – Ksianzka abstraktow, 17-20.10.2017. Rzeszow. – S. 157.
 15. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика опорних лесових розрізів Тернопіль і Малий Ходачків / А. Богуцький, П. Волошин, О. Томенюк, Н. Кремінь // Вісник Львівського університетуту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 15–25.
 16. Волошин П. Геотуристичний потенціал околиць Львова / Петро Волошин, Євгенія Сливко, Іван Книш, Надія Кремінь, Ігор Бубняк // Зелені Карпати. – 2017. – № 1–4. – С. 82–85.
 17. Іванов Є. Аналіз природних умов комплексної пам’ятки природи, історії та культури “Стільське” /Євген Іванов, Юрій Андрейчук, Петро Волошин, Роман Гнатюк, Іван Ковальчук // Стільський град. – Вип. 1. – Львів. – 2017. – С. 56–65.
 18. Андрейчук Ю. Природний комплекс долини р. Кам’янки – як навчальний та геотуристичний полігон / Ю. Андрейчук, П. Волошин, І. Книш, Н. Кремінь, О. Пилипович // ІІІ Міжнар наук.-практ. конфер. “Геотуризм: практика і досвід” : тези доп. 26-27 квітня 2018 р., – Львів : Каменяр, 2018. – С. 62–64.
 19. Андрейчук Ю. Геотуристичні та навчальні перспективи Сколівських Бескидів на прикладі басейну р. Кам’янка / Ю. Андрейчук, І. Книш, Н. Кремінь // ХІІ міжнар. наук. конфер. присвяченої 15-річчю кафедри туризму. “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” : тези доп. 12–14 жовтня 2018 р. – Львів : ЛНУ, 2018. – С. 16–21.
 20. Волошин П. Лімнологічні атракції південного заходу Львова / П. Волошин, Н. Кремінь, І. Книш // ІІІ Міжнар наук.-практ. конфер. “Геотуризм: практика і досвід” : тези доп. 26-27 квітня 2018 р., – Львів : Каменяр, 2018. – С. 57–58.
 21. Волошин П. К. Фізико-механічні властивості порід шахтних відвалів як перспективної сировини для будівельної промисловості / П. К. Волошин, Н. Ю. Кремінь, І. Б. Книш, К. П. Нікішкін // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.1. – С. 106–110.
 22. Волошин П. К. Медико-геологічні проблеми району Львівського сміттєзвалища / П. К. Волошин, Н. Ю. Кремінь // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.2. – С. 238–243.
 23. Волошин П. Еколого-геологічні дослідження Українських Карпат і Передкарпаття під час навчальних студентських практик / Петро Волошин, Євгенія Сливко, Іван Книш, Надія Кремінь // Зелені Карпати. – 2018. – № 1–4 (56–59). – С. 50–52
 24. Волошин П. Кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка – 20 років / П. Волошин, В. Дяків, М. Павлунь // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С.  3-8.
 25. Волошин П. Інженерно-геологічні проблеми освоєння підземного простору центральної частини Львова / П. Волошин, М. Павлунь // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С.  24-27.
 26. Волошин П. “Сколівська нафтуся”: перспективи розвитку бальнеологічного туризму на Сколівщині / П. Волошин, Є. Кондратюк, Н. Кремінь, І. Книш, Г. Бучацька // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С. 28–32.
 27. Voloshyn P. Ecological-geological investigations during educational students practices in Ukrainian Carpathians and the Pre-Carpathian region / Petro Voloshyn, Yevheniia Slyvko, Nadiia Kremin, Ivan Knysh // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С. 113–117.
 28. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Лисогора (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин, О. Томенюк // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2019. – Вип. 53. – С. 47–58. Режим доступу:DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2019.53.10683
 29. Волошин П. Сучасні виклики екологічної науки / П. Волошин, Є. Сливко, Н. Кремінь, І. Книш // Зелені Карпати. – 2019. – № 1–4 (60–63). – С. 58–65.
 30. Волошин П. К. Гідрогеологія / П. К. Волошин // Грунти Львівської області : наук. зб. ; за ред. С. П. Позняка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С.55-62.
 31. Волошин П. Геоекологічні ризики освоєння підземного простору центральної частини Львова / П. Волошин, Н. Кремінь, Ю. Андрейчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : наук. зб. ; за ред. Є. Іванова. – Львів : Простір-М, 2020. – С. 15-20.
 32. Волошин П. Проблеми збереження геологічних пам’яток природи на прикладі піщаної гори (м. Львів) / П. Волошин, Н. Кремінь, Ю. Андрейчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : наук. зб. ; за ред. Є. Іванова. – Львів : Простір-М, 2020. – С. 206-211.
 33. Іванов Є. Наслідки розвитку небезпечних морфодинамічних процесів в межах комплексної пам’ятки природи “Стільська” / Є. Іванов, Ю. Андрейчук, П. Волошин [та ін.] // Стільський град. – 2019. – Вип. 2 . – С. 9-26.
 34. Wietrzenie anhydrytów i gipsów ; Red. Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert / [A. Богуцький, П. Волошин, М. Бомбель, А. Яцишин, О. Томенюк] – Warszawa : GIMPO, 2020. – 294 s. (215–223).
 35. Волошин П. Склад і фізико-механічні властивості Урицьких скель як чинник їхньої стійкості / Петро Волошин, Надія Кремінь // V Міжнар. наук.-практ. конф. до 50-ліття експедиції в Тустані  “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат” : матер доп., 30 вересня – 1 жовтня 2021 р.. – Львів : Урич, 2021. – C. 6–8.
 36. Волошин П. Антропогенні зміни рельєфу центральної частини міста Львова / П. Волошин, Ю. Андрейчук, Н. Кремінь // Всеукр. наук.-практ. онлайн-конфер. “Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні” присвяч. 70-річчю кафедри геоморфології  і палеогеографії : матер. доп. 26-27 листопада 2020 р., – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020 р. – С. 29–30.

Біографія

Народився 12 листопада 1950 р. у с. Дубове Ковельського району Волинської області. З 1957 по 1969 р.р. навчався у Дубівській восьмирічній школі. У 1969 р. закінчив Криворізький гірничий технікум за спеціальністю «Техніка розвідувального буріння», у 1974 р. − Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Геологія і розвідка родовищ корисних копалин». З 1974-1992 рр. працював інженером, керівником групи, головним інженером у Львівській та Рівненській. філіях Українського державного. інституту інженерно-технічних розвідувань. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Инженерно-геологическое расчленение лессовых толщ с применением методов палеопедологии и палеокриологии (На примере опыта инженерно-строительных изысканий Волыно-Подолии) З 1992 по 2000 р.р. перебував на посаді доцента кафедри геоморфології Львівського державного університету. 2000-2009 р.р. − доцент кафедри конструктивної географії і картографії, з 2009 − завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!