ВОЛОШИН Петро Костянтинович

Посада: завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Електронна пошта: petro.voloshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

геоекологічні та інженерно-геологічні проблеми урбанізованих територій, стратиграфія, палеогеографія, властивості лесового покриву заходу України

Курси

Вибрані публікації

Монографії

 1. Wietrzenie anhydrytów i gipsów ; Red. Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof  Nejbert /[A. Богуцький, П.Волошин, М. Бомбель, А.Яцишин, О.Томенюк] – Warszawa : GIMPO, 2020. – 294 s. (215–223).
 2. Геоекологія Львівської області : монографія ; за заг. ред. Є. Іванова / [Петро Волошин, Іван Книш ] – Львів : Простір-М, 2021. – 606 с. (250–267; 274–277)
 3. Michalczyk Z. Roztocze przyroda i czlowiek / Zdzislaw Michalczyk, Ivan Kovalchuk, Stanislaw Chmiel, Petro Voloschyn. –  Zwierzyniec : Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 527 р. (Міхальчук З. Розточчя: природа і людина / Здзіслав Міхальчук, Станіслав Хмєль, Петро Волошин. – Звержинєц : Розточанський національний парк, 2015. – 527 с.)
 4. Climate change & sustainable development: new challenges of the century: monograph ; Edited by Olena Mitryasova, Piotr Koszelnik / [V. Dyakiv, V. Pohrebennyk, O. Mitryasova, A. Shybanova, M. Yaremovyc]. – Rzeszow : RzUT, 2021. – 492 p. (76–92). Режим доступу: http://reglibrary.mk.ua/index.php/elektronna-biblioteka-mistsevikh-vidan/elektronna-biblioteka-mistsevikh-vidan-v-flippingbook/book/299?page=1

Посібники

 1. Волошин П. К. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 2. Волошин П. К. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності  101 – Екологія / П. К. Волошин, І. Б. Книш, П. М. Ніколенко – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 124 с.

Статті

 1. Волошин П. Деформаційні особливості техногенних насипів огороджувальної дамби стебницького хвостосховища / Волошин П., Кремінь Н., Кицмур І. // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: наук. зб. ; за ред. М. Павлуня. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –С. 43-45.
 2. Кремінь Н. Мікроморфологічна будова техногенних ґрунтів першого горизонту огороджувальної дамби стебницького хвостосховища / Кремінь Н., Волошин П., Кицмур І. // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: наук. зб. ; за ред. М. Павлуня. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 125-128.
 3. Волошин П. Небезпечні геологічні процеси на території Львова-важлива складова техногенно-екологічної безпеки міста / П. Волошин  // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи“: тези доп., 4–6 листопада 2015 р.– Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 129-131.
 4. Волошин П. Вплив техногенного підтоплення на екологічний стан території історичної забудови Львова. / П. Волошин // VI міжнар. конф. «Фізичні методи в екології, біології та медицині»: тези доп. 24-26 вересня 2015 р. – Львів. : МВЦЛНУ, 2015. – С. 89-91.
 5. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-грунтової серії опорного розрізу Шаровечка (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2015. – Вип. 49. – С. 8-16.
 6. Волошин П. К. Моніторинг антропогенних змін рівневого режиму підземних вод на території Львова та його екологічні наслідки / Волошин П. К., Кремінь Н. Ю.// V-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових праць, 23-26 вересня, 2015р. – Вінниця, 2015р. – С. 84-85.
 7. Волошин П. К. Моделювання деформаційних процесів у техногенних відкладах огороджувальної дамби Стебницького хвостосховища / П. К. Волошин, Н. Ю. Кремінь, І. І. Кицмур. // XI Всеук. науково-практ. конф. «Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих вчених» : тези доп., 26-28 березня 2015 р. – Кривий Ріг: КНУ. С. 97-100.
 8. Богуцький  А.  Палеогеографічні пам’ятки природи і геотуризм на Волино-Поділлі / А. Богуцький,  П. Волошин , Н. Кремінь, І. Харчук, О. Томенюк // ІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Геотуризм: практика і досвід” : тези доп., 5-7 травня 2016 р. – Львів : НВФ Карти і атласи, 2016. – С. 54-55.
 9. Волошин П. К. Особливості набухання та усадки міоценових глин околиць Львова / П. К. Волошин, Н. Ю. Кремінь // ХIІ Всеукр. науково-практ. конф. “Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців” : тези доп. 26-28 березня 2016 р. – Кривий Ріг. :  ВЦ КрНУ, 2016 р. – С. 60-64.
 10. Woloshyn P. Geologiczno–inzynierska charakterystyka gruntow antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa /P. Woloshyn // Przeglad Geologiczny. Numer 10/2 Pazdziernik 2017. Tom 65. – S. 890 – 894. – Режим доступу: http://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2017/pazdziernik-2-4/5117-pg-2017-10-2-33/file.html (SNIP 0,518; SJR 0,263; CiteScore 0,23 (Scopus 2016))
 11. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Підволочиськ (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин, Н. Кремінь, О. Томенюк // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2016. – Вип. 50. – С. 45–53.
 12. Волошин П. Аналіз причин перезволоження та сольового руйнування будівельних конструкцій палацу Бандінеллі у Львові / П. Волошин // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2016. – Вип. 50. – С. 84–90.
 13. Кремінь Н. Мікроморфологія і палеогеографічні умови формування горохівського викопного ґрунтового комплексу Подільської височини / Н. Кремінь, А. Богуцький, О. Томенюк // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2016. – Вип. 50. – С. 224–233.
 14. Woloshyn P. Geologiczno–inzynierska charakterystyka gruntow antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa / P. Woloshyn // 6 ogolnopolsie sympozjum ”Wspolczesne problemy geologii inzynierskiej w Polsce – Ksianzka abstraktow, 17-20.10.2017. Rzeszow. – S. 157.
 15. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика опорних лесових розрізів Тернопіль і Малий Ходачків / А. Богуцький, П. Волошин, О. Томенюк, Н. Кремінь // Вісник Львівського університетуту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С. 15–25.
 16. Волошин П. Геотуристичний потенціал околиць Львова / Петро Волошин, Євгенія Сливко, Іван Книш, Надія Кремінь, Ігор Бубняк // Зелені Карпати. – 2017. – № 1–4. – С. 82–85.
 17. Іванов Є. Аналіз природних умов комплексної пам’ятки природи, історії та культури “Стільське” /Євген Іванов, Юрій Андрейчук, Петро Волошин, Роман Гнатюк, Іван Ковальчук // Стільський град. – Вип. 1. – Львів. – 2017. – С. 56–65.
 18. Андрейчук Ю. Природний комплекс долини р. Кам’янки – як навчальний та геотуристичний полігон / Ю. Андрейчук, П. Волошин, І. Книш, Н. Кремінь, О. Пилипович // ІІІ Міжнар наук.-практ. конфер. “Геотуризм: практика і досвід” : тези доп. 26-27 квітня 2018 р., – Львів : Каменяр, 2018. – С. 62–64.
 19. Андрейчук Ю. Геотуристичні та навчальні перспективи Сколівських Бескидів на прикладі басейну р. Кам’янка / Ю. Андрейчук, І. Книш, Н. Кремінь // ХІІ міжнар. наук. конфер. присвяченої 15-річчю кафедри туризму. “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід” : тези доп. 12–14 жовтня 2018 р. – Львів : ЛНУ, 2018. – С. 16–21.
 20. Волошин П. Лімнологічні атракції південного заходу Львова / П. Волошин, Н. Кремінь, І. Книш // ІІІ Міжнар наук.-практ. конфер. “Геотуризм: практика і досвід” : тези доп. 26-27 квітня 2018 р., – Львів : Каменяр, 2018. – С. 57–58.
 21. Волошин П. К. Фізико-механічні властивості порід шахтних відвалів як перспективної сировини для будівельної промисловості / П. К. Волошин, Н. Ю. Кремінь, І. Б. Книш, К. П. Нікішкін // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.1. – С. 106–110.
 22. Волошин П. К. Медико-геологічні проблеми району Львівського сміттєзвалища / П. К. Волошин, Н. Ю. Кремінь // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.2. – С. 238–243.
 23. Волошин П. Еколого-геологічні дослідження Українських Карпат і Передкарпаття під час навчальних студентських практик / Петро Волошин, Євгенія Сливко, Іван Книш, Надія Кремінь // Зелені Карпати. – 2018. – № 1–4 (56–59). – С. 50–52
 24. Волошин П. Кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка – 20 років / П. Волошин, В. Дяків, М. Павлунь // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С.  3-8.
 25. Волошин П. Інженерно-геологічні проблеми освоєння підземного простору центральної частини Львова / П. Волошин, М. Павлунь // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С.  24-27.
 26. Волошин П. “Сколівська нафтуся”: перспективи розвитку бальнеологічного туризму на Сколівщині / П. Волошин, Є. Кондратюк, Н. Кремінь, І. Книш, Г. Бучацька // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С. 28–32.
 27. Voloshyn P. Ecological-geological investigations during educational students practices in Ukrainian Carpathians and the Pre-Carpathian region / Petro Voloshyn, Yevheniia Slyvko, Nadiia Kremin, Ivan Knysh // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С. 113–117.
 28. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Лисогора (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин, О. Томенюк // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2019. – Вип. 53. – С. 47–58. Режим доступу:DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2019.53.10683
 29. Волошин П. Сучасні виклики екологічної науки / П. Волошин, Є. Сливко, Н. Кремінь, І. Книш // Зелені Карпати. – 2019. – № 1–4 (60–63). – С. 58–65.
 30. Волошин П. К. Гідрогеологія / П. К. Волошин // Грунти Львівської області : наук. зб. ; за ред. С. П. Позняка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С.55-62.
 31. Волошин П. Геоекологічні ризики освоєння підземного простору центральної частини Львова / П. Волошин, Н. Кремінь, Ю. Андрейчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : наук. зб. ; за ред. Є. Іванова. – Львів : Простір-М, 2020. – С. 15-20.
 32. Волошин П. Проблеми збереження геологічних пам’яток природи на прикладі піщаної гори (м. Львів) / П. Волошин, Н. Кремінь, Ю. Андрейчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : наук. зб. ; за ред. Є. Іванова. – Львів : Простір-М, 2020. – С. 206-211.
 33. Іванов Є. Наслідки розвитку небезпечних морфодинамічних процесів в межах комплексної пам’ятки природи “Стільська” / Є. Іванов, Ю. Андрейчук, П. Волошин [та ін.] // Стільський град. – 2019. – Вип. 2 . – С. 9-26.
 34. Wietrzenie anhydrytów i gipsów ; Red. Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert / [A. Богуцький, П. Волошин, М. Бомбель, А. Яцишин, О. Томенюк] – Warszawa : GIMPO, 2020. – 294 s. (215–223).
 35. Волошин П. Склад і фізико-механічні властивості Урицьких скель як чинник їхньої стійкості / Петро Волошин, Надія Кремінь // V Міжнар. наук.-практ. конф. до 50-ліття експедиції в Тустані  “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат” : матер доп., 30 вересня – 1 жовтня 2021 р.. – Львів : Урич, 2021. – C. 6–8.
 36. Волошин П. Антропогенні зміни рельєфу центральної частини міста Львова / П. Волошин, Ю. Андрейчук, Н. Кремінь // Всеукр. наук.-практ. онлайн-конфер. “Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні” присвяч. 70-річчю кафедри геоморфології  і палеогеографії : матер. доп. 26-27 листопада 2020 р., – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020 р. – С. 29–30.

Біографія

Народився 12 листопада 1950 р. у с. Дубове Ковельського району Волинської області. З 1957 по 1969 р.р. навчався у Дубівській восьмирічній школі. У 1969 р. закінчив Криворізький гірничий технікум за спеціальністю «Техніка розвідувального буріння», у 1974 р. − Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Геологія і розвідка родовищ корисних копалин». З 1974-1992 рр. працював інженером, керівником групи, головним інженером у Львівській та Рівненській. філіях Українського державного. інституту інженерно-технічних розвідувань. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Инженерно-геологическое расчленение лессовых толщ с применением методов палеопедологии и палеокриологии (На примере опыта инженерно-строительных изысканий Волыно-Подолии) З 1992 по 2000 р.р. перебував на посаді доцента кафедри геоморфології Львівського державного університету. 2000-2009 р.р. − доцент кафедри конструктивної географії і картографії, з 2009 − завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Нагороди

Диплом члена-кореспондента Академії будівництва України

 

Сертифікат Успішна акредитація освітньої програми: актуальні проблеми і шляхи вирішення

 

Подяка за багаторічну співапрацю з кафедрою геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Подяка за багаторічну співапрацю з кафедрою геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2020)

 

Грамота Львівської обласної ради (2018)

Грамота Львівської обласної ради (2018)

 

Грамота Львівської обласної державної адміністрації

Грамота Львівської обласної державної адміністрації

 

Подяка від міністерства освіти і науки України

Подяка від міністерства освіти і науки України

 

Сертифікат про участь у 6 Загальнопольському симпозіумі "Сучасні проблеми інженерної геології у Польщі" (2017)

Сертифікат про участь у 6 Загальнопольському симпозіумі “Сучасні проблеми інженерної геології у Польщі” (2017)

 

Сертифікат про участь у 5 Загальнопольському симпозіумі "Сучасні проблеми інженерної геології у Польщі" (2014)

Сертифікат про участь у 5 Загальнопольському симпозіумі “Сучасні проблеми інженерної геології у Польщі” (2014)

 

Грамота Львівської обласної ради (2011)

Грамота Львівської обласної ради (2011)

 

Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2010)

Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2010)

Методичні матеріали

Методичні матеріали з підготовки, оформлення та захисту курсової роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. Є. Сливко, В. Марусяк, П. Волошин, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.

Методичні матеріали з підготовки та оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. П. Волошин, Є. Сливко, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 45 с.

Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування : конспект лекцій (для студентів спеціальності 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Н. Кремінь. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 116 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!