Основи гідрогеології та інженерної геології

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ВОЛОШИН П. К.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГЛГ-31доцент ВОЛОШИН П. К.
ГЛГ-32БУЧАЦЬКА Г. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб забезпечити можливість використання галузевих геологічних знань у вирішенні проблем взаємодії людини і природи.

Метою вивчення дисципліни «Основи гідрогеології та інженерної геології» є підготовка майбутніх фахівців до кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, а також до розуміння сутності процесів і явищ, котрі відбуваються при взаємодії людини і геологічного середовища. Оволодіння знаннями про походження, властивості та динаміку підземних вод. Ознайомити студентів з методами гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень, і показати можливості практичного використання результатів для вирішення різноманітних прикладних проблем.

Головними завданнями навчального курсу є: 1) ознайомлення з основними проблемами, які розв’язує гідрогеологія та інженерна геологія; 2) отримання знань про головні складові геологічного середовища і грунтів; 3) отримання знань про особливості формування складу і властивостей підземних вод та грунтів; 4) оволодіння методами визначення складу і властивостей грунтів і підземних вод; 5) отримання знань про небезпечні геологічні процеси та їхню екологічну роль.

Рекомендована література

1. Дубей Н.В. Гідрогеологія та інженерна геологія:підручник /Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. – 244 с.

2. Колодій В.В. Гідрогеологія. – Львів: ВЦ Львів. Нац. унів-ту, 2010. – 368 с.

3. Костюченко М.М., Шебатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. –К.: ВПЦ «Київський університет», 2005.

4. Мандрик Б.М. Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія/ Б.М. Мандрик, Ф.В. Чомко Д.Ф. – К, 2005.

5. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – К.: Вид-во Київського ун-ту,1960. – 271 с.

6. Ваганов І. І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища : Навч. посіб. / І.І Ваганов, І.В.Маєвська, М. М. Попович. – Вінниця: ВНТУ, 2013.–267 с.

Силабус: Основи гідрогеології та інженерної геології

Завантажити силабус