БУЧАЦЬКА Ганна Михайлівна

Посада: старший лаборант кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Електронна пошта: hanna.buchatska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

екологічна геологія, гідрогеологія та гідрогеохімія, гідрогеологічне моделювання

Курси

Вибрані публікації

 1. Бучацька Г. Об’єми утворення та підземного акумулювання інфільтратів з відвалів відходів видобутку і збагачення вугілля Червоноградського гірничопро­мислового району за даними гідрогеологічного моделювання / Г.Бучацька // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств : наук. зб. ; за ред. Р. А. Козлова – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – С. 155–157.
 2. Бучацька Г. М. Еволюція хімічного складу природних вод у зоні техногенезу Червоноградського гірничопромислового району за даними моделювання процесів змішування відвальних інфільтратів з підземними та поверхневими водами / Г. Бучацька, В. Дяків // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств : наук. зб. ; за ред. Р. А. Козлова – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – С. 157-158.
 3. Бучацька Г. М. Причинно-наслідкові гідрогеохімічні чинники забруднення підземних вод Червоноградського ГПР фтором (за результатами експериментального та геофільтраційного моделювання) / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи“ : тези доп., 4–6 листопада 2015 р.– Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 9-13.
 4. Бучацька Г. М. Причинно-наслідкові зв’язки забрудненості фтором підземних вод Червоноградського гірничо-промислового району за результатами гідрогеологічного моделювання / Г. Бучацька, В. Дяків// Всеукр. наук. конф. «Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи» : тези доп., 14 – 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 65-70.
 5. Бучацька Г. Мінеральні форми акумулювання фтору у крейдових відкладах та геохімічні умови його міграції у зоні техногенезу Червоноградського гірничо-промислового району / Г. Бучацька, В. Дяків // VI наукова геологічна конференція «Проблеми геології фанерозою України» : тези доп. 24-26 вересня 2015 р. – Львів. : МВЦЛНУ, 2015. – С.  25-29.
 6. Бучацька Г. М. Глибинне дренування підземних вод гірничими виробками Червоноградських вугільних копалень та чинники формування їхньої якості у зоні активного водообміну (на прикладі забруднення фтором) / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // III наук.-практ. конф. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування“ : тези доп. 4-7 жовтня 2016 р. – Трускавець : ДСГіН України, 2016. – С. 362-367.
 7. Бучацька Г. М. Чинники формування хімічного складу підземних вод у зоні активного водообміну у межах Червоноградського гірничопромислового району / Ганна Бучацька // III наук.-практ. конф. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування“ : тези доп. 4-7 жовтня 2016 р. – Трускавець : ДСГіН України, 2016. – С. 78 –80.
 8. Бучацька Г.М. Гідрогеологічні умови вугільних відвалів відповідно до сегрегаційно-кольматаційної моделі та їхній вплив на малополіські ландшафти Червоноградського гірничопромислового району / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки – № 14. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Том 1. Географія. – Луцьк, 2017. – С. 92–97.
 9. Бучацька Г. М. Пірометаморфічні перетворення вугільних відвалів як потужний чинник закислення, амонійного та сульфатного забруднення підземних вод в межах ЧГПР / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків, О. М. Чоба // Матеріали наукової конференції студентів і аспірантів «Актуальні питання наук про землю: погляд молоді», Харків, 6-7 квітня 2017 р. – 2017. – C.13–18.
 10. Бучацька Г. М. Сегрегаційно-кольматаційна модель внутрішньої будови та оцінка гідрогеологічних умов формування статичних запасів і хімічного складу вод техногенного водоносного горизонту вугільних відвалів ЧГПР / Г. М. Бучацька, Н. Ю. Дворянська, В. О. Дяків // Матеріали наукової конференції студентів і аспірантів «Актуальні питання наук про землю: погляд молоді», Харків, 6-7 квітня 2017 р. – 2017.– C.18–23.
 11. Яремович М. В. Найважливіші еколого-геологічні, інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми Львівської області / М. В. Яремович, В. О. Дяків, Г. М. Бучацька // Збірник наукових праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2019. – № 16. – С. 22-26.
 12. Волошин П. К. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.

Біографія

Народилася 23 грудня 1976 р. у м. Львові. 1991 р. –закінчила з відзнакою Зимноводівську неповну середню школу.
1995 р. – з відзнакою закінчила Львівський педагогічний коледж за спеціальністю «дошкільне виховання».
2000 р. – з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені І.Франка за спеціальністю «екологічна геологія».
2000-2003 р.р. – навчання в аспірантурі.
З 2003 року по 25 серпня 2015 року працювала на посаді асистента кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.
З 16 вересня 2015 року – старший лаборант кафедри.