БУЧАЦЬКА Ганна Михайлівна

Посада: старший лаборант кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Електронна пошта: hanna.buchatska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

екологічна геологія, гідрогеологія та гідрогеохімія, гідрогеологічне моделювання

Курси

Вибрані публікації

1.Г.М. Бучацька. Геохімічні та гідрогеохімічні особливості Червоноградського гірничопромислового району. Вісник Львів. Ун – ту. Серія геологічна. 2002.Вип.16.С.142-152.
2. Бучацька Г. Гідрогеологічні умови та гідрогеохімічна зональність Львівсько-Волинського вугільного басейну/ Г.Бучацька. Вісник Львів. Ун-ту. Серія геол. 2009. Вип. 23. С.175-183.
3. Бучацька Г. Екологічний стан водоносного горизонту у відкладах верхньої крейди Червоноградського гірничопромислового району/ Г. Бучацька // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України.–2011. Вип.4. – С.47-51.
4.Бучацька Г. Мінеральний склад відходів видобутку і збагачення вугілля в межах Червоноградського гірничопромислового району, їхні екзогенні зміни та вплив на природні води за результатами гідрогеологічного моделювання / Г.Бучацька, Н.Дворянська, А.Дворянський, В.Дяків // Мінералогічний збірник. – 2014. – Вип. 2, № 64. – С.176–194.
5.Buchatska Hanna. Geochemistry of fluorine in the hydrogeological system of Chervonohrad Mining and Industrial Region (Western Ukraine) according to the data of experimental and geofiltration modeling // Hanna Buchatska, Vasyl Dyakiv, Miroslav Kovalchuk // Modern Science – Moderni vêda Praga. Česká republika, Nemoros. – 2015. – № 4.– C.150–166.

6.Бучацька Г.М. Сірчанокислотна обробка тріщинуватих мергелів інфільтратами вугільних відвалів Червоноградського гірничопромислового району як головний чинник збагачення підземних вод фтором (за результатами експериментального та геофільтраційного моделювання) / Г.М. Бучацька, В.О. Дяків // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: друга міжн. наук. – практ. конф., 5–8 жовтня 2015 р.: матеріали доповідей. – Трускавець, 2015. – С.419-424.
7.Бучацька Г.М. Геофільтраційне моделювання території Червоноградського ГПР / Г.М.Бучацька, В.О. Дяків // Актуальні проблеми гідрогеології: II наук. конф., 4–6 листопада 2015 р.: матеріали доповідей. – Харків, 2015. – С.75–77.
8.Бучацька Г.М. Геохімічна природа фтору підземних вод у верхньокрейдових відкладах Червоноградського гірничопромислового району за результатами експериментального та геофільтраційного моделювання / Г.М.Бучацька // Актуальні проблеми гідрогеології: II наук. конф., 4–6 листопада 2015 р.: матеріали доповідей. – Харків, 2015. – С.72–74.
9.Бучацька Г.М. Причинно-наслідкові гідрогеохімічні чинники забруднення підземних вод Червоноградського ГПР фтором (за результатами експериментального та геофільтраційного моделювання) / Г.М.Бучацька, В.О. Дяків // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи: II міжн. наук. – практ. конф., 4–6 листопада 2015 р.: матеріали доповідей. – Львів, 2015. – С.193–194.

Біографія

Народилася 23 грудня 1976 р. у м. Львові. 1991 р. –закінчила з відзнакою Зимноводівську неповну середню школу.
1995 р. – з відзнакою закінчила Львівський педагогічний коледж за спеціальністю «дошкільне виховання».
2000 р. – з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені І.Франка за спеціальністю «екологічна геологія».
2000-2003 р.р. – навчання в аспірантурі.
З 2003 року по 25 серпня 2015 року працювала на посаді асистента кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.
З 16 вересня 2015 року – старший лаборант кафедри.