Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛЕм-11БУЧАЦЬКА Г. М.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо основ менеджменту та геомаркетингу щодо сфери екологічного туризму. Дисципліна надає загальне уявлення про основні категорії науки управління, функції управління і процеси прийняття управлінських рішень, методи використання базових інструментів управління організація-ми; дозволяє вивчити вплив різних факторів на ефективність системи управління екотуристичною організацією; зрозуміти основні принципи геомаркетингу під час ведення екотуристичної діяльності.

Мета дисципліни “ Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг ” – є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту та геомаркетингу, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу середовища функціонування організації, прийняття раціональних та логічних управлінських рішень, які спираються не на інтуїцію, а на фактичні аналітичні значення роботи підприємства. Цілі дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо сучасних аспектів сфери управління у екотуристичній галузі та геомаркетингових досліджень.

Рекомендована література

1. Андерсон В.М. Геоменеджмент і геомаркетинг як інструменти сталого розвитку в умовах конкуренції регіонів / Науковий вісник. – 2005. – № 15.7. – С.. 225 – 231.
2. Борисова Т.М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер дія-льності: теорія і практика: Монографія. / Т.М. Борисова.-Тернопіль: Ас-
тон, 2015.– 284 с.
3. Борисова Т.М. Особливості маркетингу некомерційних суб’єктів сфери охорони природного довкілля / Т. М. Борисова // Тренди та інновації в су-часній економіці : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23–24.04.2015р.).– Ч. 4.–Х. : ХНУБА, 2015.– С. 168–172
4. Вишневський В.І. Екологічний туризм: навчальний посібник // К: Інтер-прес ЛТД, 2015. – 140с.

Силабус: Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг

Завантажити силабус