КРЕМІНЬ Надія Юріївна

Посада: завідувач Лабораторії лабораторія еколого-геологічних досліджень, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Електронна пошта: nadiya.kremin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

мікроморфологія ґрунтів, інженерна геологія та довкілля, палеогеографія

Курси

Публікації

1. Кремінь Н. Мікроморфологічна будова коршівського викопного ґрунтового комплексу опорного розрізу Галич 2D / Надія Кремінь. // Вісник Львівського університету. Серія географічна.. – 2014. – №47. – С. 157–163.
2. Кремінь Н. Мікроморфологічна будова техногенних ґрунтів першого горизонту огороджувальної дамби стебницького хвостосховища / Н. Кремінь, П. Волошин, І. Кицмур // Матер. міжнар. конф. «Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки», 7-9 жовтня 2015 р. –Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 125–128.
3. Волошин П. Деформаційні особливості техногенних насипів огороджувальної дамби стебницького хвостосховища / П. Волошин, Н. Кремінь , І. Кицмур // Матер. міжнар. конф. «Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки», 7-9 жовтня 2015 р. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 43-45.
Більше публікацій тут:
https://www.researchgate.net/profile/Nadiya_Kremin

Біографія

У 2007 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія. Палеогеографія плейстоцену».
У 2007-2010 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка на географічному факультеті. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Палеогеографічні умови формування коршівського викопного ґрунтового комплексу Волино-Поділля (за результатами мікроморфологічних досліджень)», одержала науковий ступінь кандидата географічних наук.
У 2014-2015 рр. працювала на кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології на посаді доцента.
З серпня 2015 року на посаді завідувача лабораторії еколого-геологічних досліджень кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Нагороди

Методичні матеріали

Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посібник (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спеціальностей) / Іван Книш, Надія Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 236 с.

Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг : методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія / Укл. Н. Кремінь, Г. Бучацька. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.

Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування : конспект лекцій (для студентів спеціальності 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Н. Кремінь. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 116 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!