Еколого-геологічне картографування

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532КРЕМІНЬ Н. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КНИШ І. Б.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практич-них навичок з основ еколого-геологічного картографування, які використо-вують у природоохоронній діяльності. Курс дозволяє опанувати навиками збору, систематизації, аналізу та подання екологічної інформації за допомо-гою картографічного представлення.

Рекомендована література

1.Адаменко О. М. Методологія та організація наукових досліджень для вирішення глобальних та регіональних екологічних проблем і сталого розвитку територій / О. М. Адаменко, Д. О. Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокори-стування. – 2015. – №2. – С. 5–43.

2. Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття екологічної геології. Навчальний посібник. – Київ, 2008. – 12 с

Силабус: Еколого-геологічне картографування

Завантажити силабус