Лабораторія лабораторія еколого-геологічних досліджень

 • Про лабораторію
 • Співробітники
 • Методичні матеріали
 • Дослідження

Лаб. еколог. досл.
Зліва направо: Марусяк В.П., Кремінь Н.Ю. Кріль С.Я. (2017 р)

Лабораторію еколого-геологічних досліджень створено у 2011 р. при кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології. Метою створення лабораторії було підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня студентів, що навчаються на кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології за спеціальностями «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і «геологія».

Відеоролик про лабораторію еколого-геологічних досліджень

Основними завданнями лабораторії є:

 1. Проведення лабораторних і практичних робіт з наступних навчальних курсів:
  «Ґрунтознавство», «Інженерне ґрунтознавство», «Інженерна геологія», «Гідрогеологія», «Техногенно-екологічна безпека», «Екологічна геологія», «Екологічна гідрогеологія», «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Інженерна геодинаміка», «Науково-дослідний Практикум», «Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень», «Основи гідрогеології та інженерної геології».
 2. Вивчення складу, стану та властивостей основних складових геологічного середовища.
 3. Оцінка, моделювання та прогнозування змін геологічного та суміжних середовищ під впливом природних і техногенних чинників.
 4. Здобуття студентами практичних навичок з розв’язання галузевих регіональних і локальних екологічних, інженерно-геологічних та гідрогеологічних проблем.
 5. Оцінка геоекологічної небезпеки та георизиків.
 6. Проведення досліджень при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт.
 7. Формування творчого, дослідницького підходу студентів та аспірантів при розв’язанні конкретних екологічних, інженерно-геологічних та гідрогеологічних проблем.
 8. Допомога в організації позааудиторної і самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання.
 9. Виконання інших видів навчальної роботи відповідно до основних напрямків діяльності кафедри.
 10. Підтримання в належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання лабораторних, практичних робіт та наукових досліджень.

На сьогодні лабораторія еколого-геологічних досліджень є місцем роботи студентів, аспірантів і пошукувачів під час підготовки наукових рефератів, курсових, дипломних, магістерських і дисертаційних робіт.
Працівники лабораторії беруть участь у підготовці до друку навчальних посібників, курсів лекцій, методичних розробок, наукових статей, збірників наукових праць; є учасниками наукових семінарів, конференцій, а також активно співпрацюють з науковцями України та Європи.

Співробітники

завідувачКРЕМІНЬ Надія Юріївназавідувач
інженер 1 категорії (сумісник)МАРУСЯК Валентина Петрівнаінженер 1 категорії (сумісник)

Методичні матеріали

 1. Методичні матеріали з підготовки, оформлення та захисту курсової роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. Є. Сливко, В. Марусяк, П. Волошин, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.
 2. Методичні матеріали з підготовки та оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. П. Волошин, Є. Сливко, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 45 с.
 3. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.

Дослідження

За результати досліджень у лабораторії підготовані наукові роботи студентів, аспірантів, опубліковані праці співробітників кафедри, зокрема:

 • М’яснікова В. Гідрогеохімічна характеристика джерел : Джерела м. Львова, як перспективні об’єкти геотуризму: магістерська робота [рукопис]. спеціальність 101 – Екологія (Екологічний менеджмент та геотуризм). Львів, 2021. С. 33–42.
 • Волошин П. Кремінь Н. Деформаційні властивості міоценових глин околиць Львова (за показниками набрякання та зсідання) Вісник львівського університету. Серія геологічна. Вип. 36. 2022. С. 15–24
 • Волошин П., Кремінь Н., Кицмур І. Деформаційні особливості техногенних насипів огороджувальної дамби Стебницького хвостосховища. Фундаментальне значення і прикладна роль геологічноїосвіти і науки : Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 70-річчю геол. ф-ту Львів. нац. ун-ету ім. Івана Франка / Відп. ред. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ іме-ні Івана Франка, 2015. С. 43-45
 • Волошин П.К., Кремінь Н.Ю., Книш І.Б., Нікішкін К.П. Фізико-механічні властивості порід шахтних відвалів як перспективної сировини для будівельної промисловості. П’ята міжнародна науково-практична конференція “Надрокористування в Україні. перспективи інвестування” Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. С. 106-110