Лабораторія лабораторія еколого-геологічних досліджень

 • Про лабораторію
 • Співробітники

Лаб. еколог. досл.
Зліва направо: Марусяк В.П., Кремінь Н.Ю. Кріль С.Я.

Лабораторію еколого-геологічних досліджень створено у 2011 р. при кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології. Метою створення лабораторії було підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня студентів, що навчаються на кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології за спеціальностями «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і «геологія».

Основними завданнями лабораторії є:

 1. Проведення лабораторних і практичних робіт з наступних навчальних курсів:
  «Ґрунтознавство», «Інженерне ґрунтознавство», «Інженерна геологія», «Гідрогеологія», «Техногенно-екологічна безпека», «Екологічна геологія», «Екологічна гідрогеологія», «Моделювання і прогнозування стану довкілля», «Інженерна геодинаміка», «Науково-дослідний Практикум», «Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень», «Основи гідрогеології та інженерної геології».
  2. Вивчення складу, стану та властивостей основних складових геологічного середовища.
  3. Оцінка, моделювання та прогнозування змін геологічного та суміжних середовищ під впливом природних і техногенних чинників.
  4. Здобуття студентами практичних навичок з розв’язання галузевих регіональних і локальних екологічних, інженерно-геологічних та гідрогеологічних проблем.
  5. Оцінка геоекологічної небезпеки та георизиків.
  6. Проведення досліджень при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт.
  7. Формування творчого, дослідницького підходу студентів та аспірантів при розв’язанні конкретних екологічних, інженерно-геологічних та гідрогеологічних проблем.
  8. Допомога в організації позааудиторної і самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання.
  9. Виконання інших видів навчальної роботи відповідно до основних напрямків діяльності кафедри.
  10. Підтримання в належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання лабораторних, практичних робіт та наукових досліджень.

На сьогодні лабораторія еколого-геологічних досліджень є місцем роботи студентів, аспірантів і пошукувачів під час підготовки наукових рефератів, курсових, дипломних, магістерських і дисертаційних робіт.
Працівники лабораторії беруть участь у підготовці до друку навчальних посібників, курсів лекцій, методичних розробок, наукових статей, збірників наукових праць; є учасниками наукових семінарів, конференцій, а також активно співпрацюють з науковцями України та Європи.

Співробітники

завідувачКРЕМІНЬ Надія Юріївназавідувач
інженер 1 категоріїКРІЛЬ Соломія Ярославівнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїСТОЛЯР Ольга Богданівнаінженер 2 категорії