Лабораторія лабораторія геоінформаційних технологій та комп’ютерного моделювання

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Навчальна лабораторія створена з метою якісної підготовки студентів освітнього рівня бакалавр та магістр, які слухають відповідні курси.  У процесі діяльності навчальна лабораторія виконує такі функції: пошук, вивчення та апробація передового досвіду, подальше удосконалення комп’ютеризації та комплексного використання технічних засобів в навчальному процесі як закономірного напрямку розвитку комп’ютеризації навчання; максимальне використання можливостей комп’ютерної техніки в організації навчальних занять і самостійної роботи студентів; визначення шляхів реалізації новітніх комп’ютерних технологій навчання відповідно до пропозицій ректорату, рішень Ради університету, наказів ректора, нормативно-методичної документації.

Основними завданнями навчальної лабораторії є допомога викладачам та студентам у проведенні навчального і наукового процесу. Зокрема, навчальна лабораторія:

  • забезпечує умови проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні практичних занять та лабораторних робіт;
  • забезпечує належні умови для виконання студентами курсових, бакалаврських, магістерських робіт;
  • сприяє проведенню наукових досліджень аспірантами та докторантами факультету згідно тематики їхніх дисертацій;
  • допомагає проводити методичні і наукові семінари;
  • забезпечує всім учасникам навчального процесу безпечні умови праці відповідно до вимог встановлених чинним законодавством;
  • підтримує у належному технічному стані прилади, обладнання та матеріали для виконання лабораторних, практичних робіт та наукових досліджень; розміщує інформаційні матеріали на веб-сторінці та підтримує її на належному рівні;
  • допомогає в організації самостійної роботи студентів.

Навчальна лабораторія комплектується приладами, технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою та іншим обладнанням, необхідним для виконання її завдань.

Навчальна лабораторія забезпечується: засобами з охорони праці; первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій.

Співробітники

завідувачДВОРЖАК Тетяна Сергіївназавідувач