Лабораторія цифрових технологій в нафтогазовій геології

  • Про лабораторію

Завідує – ДВОРЖАК Є. К.

Мета діяльності Лабораторії цифрових технологій у нафтогазовій геології –  організація високого рівня наукових досліджень у галузі нафтогазової геології, сприяння створенню та реалізації освітньо-професійних, освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями, які пов’язані з методами збору, аналізу та цифрової обробки геологічних, геофізичних, геохімічних, гідродинамічних даних, побудови прогнозних моделей для пошуку і розвідки родовищ вуглеводнів та інших корисних копалин, формування професійних умінь і навичок для прийняття рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

Завдяки новітньому програмному забезпеченню, наданому за підтримання Укргазвидобування компанією Schlumberger, студенти застосовують сучасні методики моделювання та прогнозування родовищ нафти і газу. Можливості Лабораторії також використовують аспіранти і викладачі факультету для виконання наукових та дослідницьких робіт.

Основні завдання Лабораторії:

  1. Сприяння науковим, науково-педагогічним працівникам, аспірантам та студентам Університету в провадженні освітньої і наукової діяльності, яка пов’язана з застосуванням цифрових геоінформаційних технологій для вирішення практичних завдань у галузі наук про Землю, зокрема нафтогазовій геології.
  2. Забезпечення високого наукового, методичного і дидактичного рівня проведення практичних занять та лабораторних робіт з дисциплін, що передбачають методи цифрової обробки геологічної інформації та моделювання з застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.
  3. Забезпечення належних умов для виконання студентами курсових, кваліфікаційних робіт згідно тематики, пов’язаної з цифовими методами досліджень.
  4. Сприяння проведенню науково-дослідних робіт для збору та аналізу польової геологічної та геохімічної інформації, розробки методики та проведення польових досліджень, створення ГІС-проектів з базами геологічних, геофізичних та гідрогеологічних даних, побудови геологічних, гідродинамічних і геохімічних 3D-моделей спеціалізованим програмним забезпеченням.

 

Відкриття  сучасної високотехнологічної Лабораторії  цифрових технологій у нафтогазовій геології за сприяння Групи Нафтогаз, яке відбулось на геологічному факультеті 24 травня 2024 р.