Лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Лабораторія є самостійним методично-навчальним підрозділом геологічного фвкультету та навчально- допоміжним підрозділом кафедри мінералогії, петрографії і геохімії. Основними завданнями лабораторії є:  методично-навчальне забезпечення проведення лабораторних робіт з курсів –  Мінералогія, Основи петрографії, Петрографія кристалічних порід,  Літологія;  проведення літологічних досліджень осадових порід, виготовлення шліфів мінералів та гірських порід для подальших досліджень на лабораторних робіт з інших курсів;  методично-навчальна допомога студентам та забезпечення проведення навчально-дослідних робіт при виконанні ними курсових і дипломних робіт та науково-дослідних робіт співробітниками і аспірантами кафедри мінералогії, петрографії і геохімії та інших кафедр геологічного факультету; виготовлення шліфів та аншліфів для навчального процесу і наукової роботи в шліфувальній майстерні, яка функціонує в структурі лабораторії.

Співробітники