Лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Лабораторія фізичних досліджень мінералів, гірських порід та літології  є самостійним методично-навчальним підрозділом геологічного факультету та навчально-допоміжним підрозділом кафедри мінералогії, петрографії і геохімії. Лабораторію створено 1 січня 2020 року шляхом з’єднання лабораторії фізичних методів досліджень мінералів і гірських порід та літологічної лабораторії. Метою створення лабораторії є якісна підготовка студентів освітнього рівня магістр та бакалавр, які слухають відповідні курси.

Основними завданнями лабораторії є:

  • забезпечення належних умов проведення на високому науковому, методичному і дидактичному рівні практичних занять та лабораторних робіт з наступних навчальних курсів – Основи петрографії, Петрографія кристалічних порід,  Літологія;
  • забезпечення належних умов для виконання студентами геологічного факультету курсових, бакалаврських і магістерських робіт згідно тематики з використанням методів фізичних досліджень мінералів і гірських порід (люмінесцентний, оптичний, електромагнітний, літологічний аналіз гірських порід);
  • сприяння науково-педагогічним працівникам, співробітникам, аспірантам та студентам геологічного факультету Університету в здійсненні наукової діяльності;
  • розробка методик та рекомендацій щодо виконання специфічних методів дослідження та препарування і забезпечення умов для їх проведення;
  • первинна обробка порід, руд, мінералів;
  • виготовлення препаратів для оптично-мікроскопічних, електронно-мікроскопічних та рентгеноструктурних досліджень;

● підтримка належного технічного стану приладів, обладнання та матеріалів, закріплених за Лабораторією для виконання наукових досліджень та лабораторних і практичних робіт з дисциплін, пов’язаних з використанням методами фізичних досліджень мінералів та гірських порід.

Детальнішу інформацію про лабораторію можна дізнатися з короткого відео.

Співробітники

завідувачБУРБАН Катерина Анатоліївназавідувач
інженер 2 категоріїДВОРЖАК Євген Костянтиновичінженер 2 категорії
інженерШВЕДА Ірина Степанівнаінженер