Міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Вперше рентгенографічні дослідження у Львівському університететі були започатковані у 1923 р. професором Л.Хробаком у рентгенівській лабораторії кафедри кристалографії, в приміщені, де тепер знаходиться міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу.

Починаючи з 1963 р. лабораторія була самостійним структурним підрозділом геологічного факультету. До 2001 р. це була єдина лабораторія, що мала статус міжкафедральної. Щорічно у лабораторії виконується сотні рентгенодифракційних аналізів. В лабораторії проводились та ведуться дослідження, результати яких є основою для дисертаційних (кандидатських та докторських) робіт. У величезній кількості наукових публікацій: у понад 20 монографіях, у понад 1000 стяттях та тезових повідомленнях приводяться результати досліджень отриманих в нашій лабораторії. Співробітники лабораторії беруть участь у науково-дослідній роботі, виконуючи важливі державні та госпдоговірні тематичні роботи, допомагають у виконанні курсових та дипломних проектів студентів, наукових пошуків аспірантів.

Міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу геологічного факультету бере активну участь у навчальному процесі. Тут проходять лабораторні заняття з курсів “Рентгенографія мінеральної сировини”, “Прилади та методи контролю за станом навколишнього середовища”, “Грунтознавство” та ін

Співробітники

завідувачДВОРЯНСЬКИЙ Андрій Миколайовичзавідувач
інженер 1 категоріїЧОБА Оксана Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерМИСЯК Іванна Михайлівнаінженер