ДВОРЯНСЬКИЙ Андрій Миколайович

Наукові інтереси

рентгенографія мінеральної сировини, біомінералогія, екологічна геологія

Вибрані публікації

1. Дворянський А.М., Дяків В.О. Сірководневі джерела та допливи в басейні середньої течії р. Верещиця та їх вплив на стан водних екосистем // Тези доповіді наукової кон¬¬ференції «Сучасні проб-леми заповідної спра¬ви», Львів-Шацьк, 8-9 вересня 2006 р. С.16-18.
2. Дворянська Н.Ю., Дворянський А.М., Дяків В.О. Мінеральний склад та рентгенографічна характеристика вугілля Львівсько-Волинського басейну // Матеріали наукової міжнародної конференції конференції «Біомінералогія-2008». – Луцьк, 2008. – С.113-116.
3. Дворянська Н., Дворянський А., Дяків В. Експериментальне моделювання процесів техногенного пірометаморфізму вуглевмісних відвалів Львівсько-Волинського басейну // Тези доповідей Наук. конф. до 65-річчя геол. ф-ту ЛНУ ім. І.Франка “Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки”. – м. Львів 13 – 15 жовтня 2010 р. – С.61-63.

Біографія

Народився 3.01.1969р. в м. Комарно Львівської області. Магістр екології. У період з 1976-1984рр. навчався СШ №38 м. Львова. У 1987р. закінчив СПТУ №63 по спеціальності слюсар КВП і автоматики. 1987 р. оператор ЕОМ НДІ НВО «РЕМА». 1987-1988рр. – проходив службу у лавах Збройних сил. 1988-1992рр. – ЛФ КНДІ ГП регулювальник р/а 6-го розряду. 1992-1998рр. – р/м 6-го розряду по ремонту засобів зв’язку УПО УВС ЛО. 1998-2004рр. – висококваліфікований робітник міжкаф. лаб. рентгеноструктурного аналізу. У 2004 р. – закінчив з відзнакою геологічний факультет ЛНУ ім. Ів. Франка. 2004-2008рр. – за сумісництвом асистент кафедри еколог. та інженерної геології і гідрогеології Львівського університету та викладач Природничого коледжу. З 2004 р. завідувач міжкафедральної лабораторії рентгеноструктурного аналізу.