Лабораторія лабораторія стратиграфічних досліджень та геологічної карти і космоаерометодів

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Міжкафедральна лабораторія створена у 1974 р. на базі кабінету геологічної карти, заснованого 1957 р. Курує лабораторію кафедра загальної та регіональної геології. У лабораторії сконцентровано майже 5000 примірників (близько 400 найменувань) геологічних, тектонічних, фізико-географічних та інших спеціальних карт навчального і наукового профілю, а також близько 2500 аеро- і космічних знімків. У фондах лабораторії існує колекція взірців мінералів та гірських порід (близько 1000 екземплярів). Лабораторні прилади і спорядження: стереоскопи, стереометри, пантографи, теодоліт, мензула, гірничі компаси та ін. Картографічний матеріал і знаряддя використовуються у процесі читання лекцій з курсів “Загальна геологія”, “Геотектоніка”, “Структурна геологія і геокартування”, “Регіональна геологія”, “Геологія України”, “Геоморфологія четвертинних відкладів” та ін., при проведенні лабораторних занять з багатьох дисциплін, зокрема “Структурна геологія”, “Дистанційні методи вивчення Землі”, “Геологічне дешифрування”, “Геоморфологія”, “Загальна геологія”, а також у процесі навчальних й навчально-виробничих практик студентів усіх курсів. Лабораторія забезпечує навчально-методичну допомогу студентам при виконанні ними курсових робіт і дипломних проектів. Фонд лабораторії використовується під час наукових досліджень аспірантів і співробітників факультету, а також іншими факультетами університету та навіть геологічними організаціями.

Співробітники

завідувачМАР’ЯШ Ігор Михайловичзавідувач
інженер 2 категоріїНИКОРАК Надія Романівнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїСПІЛЬНИК Галина Василівнаінженер 2 категорії
старший лаборантТУЗЯК Ярина Мирославівнастарший лаборант