МАРУСЯК Валентина Петрівна

Посада: інженер кафедри геології корисних копалин і геофізики

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Електронна пошта: valentyna.marusyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Фізико-хімічні умови та мінеральне-генетичні критерії формування золота

Публікації

1.Ціхонь С.І., Марусяк В.П., Попівняк І.В., Олійник Т.П. Типоморфні особливості піриту Рахівщини та Чивчин. Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна.-2001 -Вип. 15.
2.Попівняк І.В., Ціхонь С., Марусяк В.П, Олійник Т.П. Термоелектричні властивості піриту рудопроявів Лостун (Чивчини) і Тукало (Рахвщина). Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна.-2002.-Вип. 16 С.116-126.
3. Головченко Д., Попівняк І.В., МарусякВ.П. “Мармароські діаманти” з карбонатних жил села Кваси (Рахівський рудний район, Закарпаття). Сучасні проблеми геологічної науки: Зб. наук. Пр. ІГН НАН України /П.Ф.Гожик, відп. ред. –К., 2003 С.202-204.
4. Гопко Л.М., Марусяк В.П., Олійник Т.П., Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Термоелектричні властивості піриту рудопрояву Ладислав (Рахівщина). Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна.-2003. -Вип. 17 С. 92-99.
5. Бакуменко І.Т., Марусяк В.П. Попівняк І.В. Флюїдні включення в жильному кварці метаморфічних комплексів Чивчинських гір (Мармароський масив). Мін. збірник. Львів. ун-ту. №53 Випуск 1-2, 2003 С.59-70.
6. Ціхонь С.І., Попівняк І.В., Марусяк В.П., Гопко Л.М., Костюк О.В. ,Школка В. Фізико-хімічні умови формування рудопрояву Камінь-Кльовка (Рухівський рудний район, Закарпаття). Вісник Львів. ун-ту.Серія геологічна.-2004. -Вип. 18 С.247-256.
7. Попівняк І.В,Ціхонь С.І., ОлійникТ.П.,Ніколенко П.М. Фізико-хімічні умови і стадійність формування золоторудного родовища Сауляк (Рахівський рудний район). Мін. збірник. Львів. ун-ту. -№56. 2006. Випуск 1-2.С.76-97.
8. ГородечнийА., Олійник Т.П., Попівняк І.В., Ціхонь С.І, Марусяк В.П. Просторова мінливість декрептометичних показників кварцу родовища Сауляк. Вісник Львів. ун-ту.Серія геологічна.-2010. -Вип. 24. С.121-130.
9. Крупський Ю.З., Марусяк В.П. Геодинамічні умови формування Мармароського кристалічного масиву в Східних Карпатах. Журнал «Геодинаміка» №1 (10). Львівська політехніка. Львів, 2011. С.71-74.
10. Крупський Ю.З., Марусяк В.П. Свєнтокшицькі гори в Польщі і Мармароський масив в Україні –безкореневі алохтонні тектонічні структури. Журнал «Геодинаміка», №2 (17). Вид-во Львівська політехніка Львів, 2014. С.95-100.
11. Крупський Ю.З, Марусяк В.П. Відновлення покладів вуглеводнів та виявлення ліквідованих свердловин з пропущеними продуктивними горизонтами (на прикладі Західного НГР). Scientific joarnel « Science Rise» № 8/4 (13) 2015. С. 25-31.
12. Бучацька А., Марусяк В.П., Ніколенко П.М. Методичні вказівки для написання курсових робіт для студентів геологічного факультету. Вид-во ЛНУ ім..І.Франка,2013. 13 c.

Біографія

Народилася 3 липня 1973 року в с. Яблунові Турківського району Львівської Області. У 1999 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «геохімія, мінералогія і петрографія»
З 1999 по 2002 рік навчалася в стаціонарній аспірантурі.
З вересня 2002 року по червень 2015 року асистент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології; за цей період вела курси: структурна геологія, основи екології, екологія людини, екологічна геологія України, методи вимірювання параметрів НПС, екологічний менеджмент, екологічна гідрогеологія, екологічна безпека, методи очистки стічних вод та ін. Також за цей період проводила навчальні та навчально-виробничі практики зі студентами різних курсів стаціонарної та заочної форми навчання.
З вересня 2002 року по червень 2006 рік за сумісництвом працювала завідувачем відділення геоекології в Природничому коледжі при Львівському національному університеті імені Івана Франка. За цей період в коледжі проводила курси: основи екології, екологічна безпека, екологічне право, екологія людини, екологічний менеджмент та ін.. Також за цей період проводила навчальні та навчально-виробничі пратики зі студентами різних курсів.
З вересня 2015 року інженер кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.