МАРУСЯК Валентина Петрівна

Посада: доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології, інженер 1 категорії Лабораторії лабораторія еколого-геологічних досліджень

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Електронна пошта: valentyna.marusyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Фізико-хімічні умови та мінеральне-генетичні критерії формування золота

Курси

Публікації

1.Ціхонь С.І., Марусяк В.П., Попівняк І.В., Олійник Т.П. Типоморфні особливості піриту Рахівщини та Чивчин. Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна.-2001 -Вип. 15.
2.Попівняк І.В., Ціхонь С., Марусяк В.П, Олійник Т.П. Термоелектричні властивості піриту рудопроявів Лостун (Чивчини) і Тукало (Рахвщина). Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна.-2002.-Вип. 16 С.116-126.
3. Головченко Д., Попівняк І.В., МарусякВ.П. “Мармароські діаманти” з карбонатних жил села Кваси (Рахівський рудний район, Закарпаття). Сучасні проблеми геологічної науки: Зб. наук. Пр. ІГН НАН України /П.Ф.Гожик, відп. ред. –К., 2003 С.202-204.
4. Гопко Л.М., Марусяк В.П., Олійник Т.П., Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Термоелектричні властивості піриту рудопрояву Ладислав (Рахівщина). Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна.-2003. -Вип. 17 С. 92-99.
5. Бакуменко І.Т., Марусяк В.П. Попівняк І.В. Флюїдні включення в жильному кварці метаморфічних комплексів Чивчинських гір (Мармароський масив). Мін. збірник. Львів. ун-ту. №53 Випуск 1-2, 2003 С.59-70.
6. Ціхонь С.І., Попівняк І.В., Марусяк В.П., Гопко Л.М., Костюк О.В. ,Школка В. Фізико-хімічні умови формування рудопрояву Камінь-Кльовка (Рухівський рудний район, Закарпаття). Вісник Львів. ун-ту.Серія геологічна.-2004. -Вип. 18 С.247-256.
7. Попівняк І.В,Ціхонь С.І., ОлійникТ.П.,Ніколенко П.М. Фізико-хімічні умови і стадійність формування золоторудного родовища Сауляк (Рахівський рудний район). Мін. збірник. Львів. ун-ту. -№56. 2006. Випуск 1-2.С.76-97.
8. ГородечнийА., Олійник Т.П., Попівняк І.В., Ціхонь С.І, Марусяк В.П. Просторова мінливість декрептометичних показників кварцу родовища Сауляк. Вісник Львів. ун-ту.Серія геологічна.-2010. -Вип. 24. С.121-130.
9. Крупський Ю.З., Марусяк В.П. Геодинамічні умови формування Мармароського кристалічного масиву в Східних Карпатах. Журнал «Геодинаміка» №1 (10). Львівська політехніка. Львів, 2011. С.71-74.
10. Крупський Ю.З., Марусяк В.П. Свєнтокшицькі гори в Польщі і Мармароський масив в Україні –безкореневі алохтонні тектонічні структури. Журнал «Геодинаміка», №2 (17). Вид-во Львівська політехніка Львів, 2014. С.95-100.
11. Крупський Ю.З, Марусяк В.П. Відновлення покладів вуглеводнів та виявлення ліквідованих свердловин з пропущеними продуктивними горизонтами (на прикладі Західного НГР). Scientific joarnel « Science Rise» № 8/4 (13) 2015. С. 25-31.
12. Бучацька А., Марусяк В.П., Ніколенко П.М. Методичні вказівки для написання курсових робіт для студентів геологічного факультету. Вид-во ЛНУ ім..І.Франка,2013. 13 c.

13.Марусяк В. Елементний склад прожилків кварцу рудопроявів Альбін і Добрин Чивчинського рудного району Мармароського масиву Українських Карпат. / В. Марусяк // VI наукова геологічна конференція «Проблеми геології фанерозою України» : тези доп. 24-26 вересня 2015 р. – Львів. : МВЦЛНУ, 2015. – С..68-69.

14.Марусяк В. П. Типоморфні особливості піриту як критерій золотоносності Чивчинського рудного району Мармароського масиву / В. П. Марусяк // Wschodnioeuropejskie czasopismo naukowe. – 2016. – Vol. 3. – №4 (8). – Р. 129-138.

15.Крупський Ю. Умови формування відкладів бадену і сармату Зовнішньої зони Передкарпатського прогину./ Ю. Крупський, В. Марусяк // Проблеми геології фанерозою України : зб. наук. праць ; за ред. Р. Лещуха. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 5-7.

16.Марусяк В. П. Особливості термоелектричних властивостей галеніту із рудопрояву Альбин (Мармароський кристалічний масив / В. П. Марусяк // Проблеми геології фанерозою України : зб. наук. праць ; за ред. Р. Лещуха. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 75-77.

17.Марусяк В. П. Геологія, мінеральний склад і генезис гідротермалітів Чивчинського рудного району в Українських Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 ”Геологія металевих і неметалевих корисних копалин”. / Марусяк Валентина Петрівна. – Львів, 2021. – 24 с.

Біографія

У 1999 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «геохімія, мінералогія і петрографія»
З 1999 по 2002 рік навчалася в стаціонарній аспірантурі.
З вересня 2002 року по червень 2015 року асистент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології; за цей період вела курси: структурна геологія, основи екології, екологія людини, екологічна геологія України, методи вимірювання параметрів НПС, екологічний менеджмент, екологічна гідрогеологія, екологічна безпека, методи очистки стічних вод та ін. Також за цей період проводила навчальні та навчально-виробничі практики зі студентами різних курсів стаціонарної та заочної форми навчання.
З вересня 2002 року по червень 2006 рік за сумісництвом працювала завідувачем відділення геоекології в Природничому коледжі при Львівському національному університеті імені Івана Франка. За цей період в коледжі проводила курси: основи екології, екологічна безпека, екологічне право, екологія людини, екологічний менеджмент та ін.. Також за цей період проводила навчальні та навчально-виробничі практики зі студентами різних курсів.
З вересня 2015 року інженер кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Тема дисертаційної роботи: Геологія, мінеральний склад і генезис гідротермалітів Чивчинського рудного району в Українських карпатах. Захист кандидатської дисертації в 2021 р.

Нагороди

Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

Грамота Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України

Методичні матеріали

Методичні матеріали з підготовки, оформлення та захисту курсової роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. Є. Сливко, В. Марусяк, П. Волошин, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.

 

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!