Основи картографії

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332КРЕМІНЬ Н. Ю.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо основ картографії. Дисципліна надає загальне уявлення про типи картографічних творів, їхню математичну основу, способи картографічного зображення, засоби укладання, генералізації й оформлення, методи використання карт і атласів у сфері охорони навколишнього природного середовища

Рекомендована література

Основна література
1. Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : Простір-М, 2015. –284 с.
2. Артамонов Б. Б. Топографія з основами картографії : навч. посібник / Б. Б. Артамонов, В. П. Штангрет. – Львів : Новий Світ, 2006. – 248 с.
3. Геодезичний енциклопедичний словник / за ред. В. Літинського. – Львів : Євросвіт, 2001. – 668 с.

4. Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посібник (для студентів спеціальності 101 – “Екологія” та інших природничих спеціальностей) / Іван Книш, Надія Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 236 с.

Матеріали

Книш І., Кремінь Н. Основи картографії. Посібник

Силабус: Основи картографії

Завантажити силабус