Основи екскурсознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛЕм-11БУЧАЦЬКА Г. М.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практич-них навичок щодо основ екскурсознавства. Дисципліна надає загальне уяв-лення про методи та прийоми екскурсійної діяльності, розкриває особливо-сті організації та проведення екскурсії, вимоги до професійної майстерності екскурсовода, сучасний стан ринку екскурсійних послуг.

Мета дисципліни “Основи екскурсознавства” – забезпечити теоретичну та практичну підготовку студентів з екскурсійної діяльності. Лекційний курс містить програмно-нормативні основи екскурсійної справи в Україні, основні закономірності розвитку екскурсійного та музейного туризму в Україні, науково-методичні основи екскурсознавства. Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, викладеного під час лекцій. Студенти повинні навчитися на практиці використовувати методику організації екскурсій та проведення туристських маршрутів. Цілі дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо сучасних аспектів екскурсійної справи; особливостей використання екскурсійних прийомів показу і розповіді на практиці з акцентом на професійну майстерність екскурсовода

Рекомендована література

1.Бабарицька В. К., Короткова А. Я., Малиновська О. Ю. Екскурсознавс-тво і музеєзнавство : навч. пос. Київ : Альтерпрес, 2007. 464 с.
2. Галасюк С. С., Нездоймінов С. Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. 248 с.
3. Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг : навч. пос. Одеса : Атлант, 2014. 244 с.
4. Голубнича С. М. Основи екскурсійної справи : навчальний посібник. Донецьк, 2003. 156 с.

Силабус: Основи екскурсознавства

Завантажити силабус