Методи еколого-геологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830КРЕМІНЬ Н. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820БУЧАЦЬКА Г. М.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо методів еколого-геологічних досліджень, зокрема таких як еколого-геологічне картографування, моніторинг, моделювання тощо. Також передбачено вивчення особливостей проведення комплексних еколого-геологічних досліджень (еколого-геохімічні, еколого-радіометричні, еколого-гідрогеологічні та ін.)

Рекомендована література

Основна література
1. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. – К.: Манускрипт, 1998. – 348 с.
2. Вижва З. О. Математичні моделі в природознавстві. Навчальний посібник.– К.: Обрії, 2007. – 164 с, розділ 1
3. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. –К.: ВГЛ „Обрії‖, 2004. – 236 с.
4. Гідрогеолого-газогеохімічний моніторинг з метою контролю за циклічною експлуатацією підземних газосховищ [Текст] / О.П. Заріцький, І.І. Зіненко, Є.Д. Бєлих [та ін.] // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 1998. – Вип. 35 (Том 5). – С. 62-68.

Силабус: Методи еколого-геологічних досліджень

Завантажити силабус