ГІС в природоохоронній діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948ГЛЕм-11КНИШ І. Б.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практич-них навичок з ГІС, які використовують у природоохоронній діяльності. Курс дозволяє опанувати навиками збору, систематизації, аналізу та подан-ня екологічної інформації за допомогою ГІС. Розглядаються способи відо-браження інформації щодо стану довкілля за допомогою ГІС.

Рекомендована література

1. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навч. по-сіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295с.
2. Де Мерс, Майкл Н. Географические информационные системы. Основы.: Пер. с англ. – М: Дата плюс, 1999. – 489с.
3. Сборник упражнений по начальному курсу ArcMap: Пер. с англ. – Моск-ва: Дата плюс, 2003. – 50с.

Силабус: ГІС в природоохоронній діяльності

Завантажити силабус