Гідрогеологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ВОЛОШИН П. К.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532БУЧАЦЬКА Г. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, і навички виконання наукових досліджень, оформлення результатів та їх впровадження.

Метою навчальної дисципліни «гідрогеологія» є отримання студентами знань про підземні води, гідрогеологічну стратифікацію та класифікацію підземних вод, основні типи підземних вод їхню динаміку та методи гідрогеологічних досліджень. До завдань курсу належить вивчення закономірностей поширення і умов формування хімічного складу фізичних та інших властивостей підземних вод. Вивчення  фазових основ динаміки підземних вод.

Рекомендована література

1. Дубей Н.В. Гідрогеологія та інженерна геологія:підручник /Н. В. Дубей. –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. – 244 с.
2. Колодій В.В. Гідрогеологія. – Львів: ВЦ Львів. Нац. унів-ту, 2010. – 368 с.
3. Костюченко М.М., Шебатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. –К.:ВПЦ «Київський \університет», 2005.
4. Мандрик Б.М. Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія/ Б.М. Мандрик, Ф.В.Чомко Д.Ф. – К, 2005.
5. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – К.: Вид-во Київського унту,1960. – 271 с.

Силабус: Гідрогеологія

Завантажити силабус