Методологія та організація наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ВОЛОШИН П. К.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛЕм-11доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, і навички виконання наукових досліджень, оформлення результатів та їх впровадження.

Метою вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є надання необхідного обсягу фундаментальних і практичних знань у галузі методології і організації наукових досліджень та підготовка до самостійного вирішення задач в процесі наукової діяльності. Завданням вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є оволодіння методологією, теоретичними і практичними методами наукового дослідження, підготовка аспірантів з питань оптимальної організації процесу наукового дослідження, ефективного застосування теоретичних та практичних методів наукового дослідження, розробки етапів та форм процесу наукового дослідження, оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження

Рекомендована література

1.Адаменко. О. Методологія та організація наукових досліджень в екології. Підручник. – Івано-Франківськ, 2015. -169 с.
2. Артюх О.Ф. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. /О.Ф. Артюх. – Київ:АМКВО, 1990. – 315 с.
3. Білуха М.Т.Методологія наукових досліджень: Підручник./ М.Т Білуха – К., 2002
4. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: Авторський підручник / О.В, Клименюк – Ніжин, 2007.
5.Дисертація. Підготовка, захист, оформлення / Г.Ю. Волков: Практичний посібник – К.: Вид-во Держ. ун. вища. школа.: ІНФРА-К, 2012.
6.Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / В.В.Ковальчук, Л.М. Моїсеєв – К., 2004.

Силабус: Методологія та організація наукових досліджень

Завантажити силабус