Урбоекологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент ВОЛОШИН П. К.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432

Опис курсу

Дисципліна «Урбоекологія» є складова  циклу професійної і практичної підготовки спеціальності 101 «Екологія» для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається четвертому семестрі, в обсязі 4,0 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Дисципліна спрямована на засвоєння методів моделювання і прогнозування змін компонентів природного середовища під впливом природних і техногенних чинників.

Рекомендована література

Василенко І.А Урбоекологія / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, І.М. Трус, А.В.  Іванченко. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 309 с.

Дмитрук О. Ю Урбаністична географія. Ландшафтний підхід /О.Ю. Дмиттрук.-Київ: Ред.-видав. центр «Київський університет».1998. – 131 с.

 

Екологія міських систем : навч. посіб.Ч.1. Природно-техногенні комплекси / О. М. Климчик, А. П. Багмет, Є. М. Данкевич, С. І. Матковська ;( за ред. О. М. Климчик. – Житомир : Євенок О. О., 2016. – 460 с.

Екологія міських систем: навчальний посібник Частина 2. Екологічна безпека. / О.М.Климчик, А.П.Багмет А.П., Є.М. Данкевич, С.І. Матковська. – Жито мир: Житомирський національний агроекологічний університет; Видавець О.О. Євенок, 2017. ˗ 457 с.

Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. – К.:  ЦЕОТІ, 2001. – 316 с.

Клименко М.О Екологія міських систем.: Підр./ М.О. Клименко, М.О. Пилипенко, Ю.В. Мороз – Х.: Олді-плюс, 2015. – 294 с.

Кучерявий В.П. Урбоекологія./В.П. Кучерявий. –Львів :Світ, 1999. -359 с.

 

Франчук Г.М. Урбоекологія: навч. посібник / Г.М. Франчук, В.М. Ісаєнко.  – В-во «Наука-друк», 2008. – 136 с.

Яновська Л.В. Урбоекологія: навчально-методичний посібник /Л.В. Яновська. – Тернопіль: Ред.-видавн. відділ ТНПУ, 2016. – 151 с.

Силабус: Урбоекологія

Завантажити силабус