Структурно-парагенетичний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.ГЛГм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛГм-11доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.

Опис курсу

Курс “Структурно-парагенетичний аналіз” передбачає розгляд базових понять, теоретичних основ та методів сучасного структурно-парагенетичного аналізу на тектонофаціальній основі. В межах курсу студентів знайомляться з уявленнями про напруженно-деформаційні стани реологічно різних геологічних середовищ, типи тектонітів, кліважу, сланцюватості та механізми їх формування; аналізом ступенів дислокаційних перетворень гірських порід на стадії літогенезу, катагенезу та метагенезу за структурними парагенезисами на тектонофаціальній основі. Самостійні заняття спрямовані на те, щоб студенти набули навичок щодо опрацювання інформації,  отриманої на лекціях, під час лабораторних робіт, роботи з літературою; ці заняття орієнтовані на засвоєння курсу.

Рекомендована література

 1. Лукієнко О. І., Вакарчук С. Г., Кравченко Д. В.Структурно-парагенетичний аналіз (на тектонофаціальній основі): Кн. 1. Епізона. Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. 206 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Lukienko_Vakarchuk_Kravchenko.pdf
 2. Лукієнко О.І., Янченко В.П., Кравченко Д. В.Структурно-парагенетичний аналіз (на тектонофаціальній основі): Кн. 2. Мезозона та катазона. Київ : ВПЦ “Київський університет”,   374 с.
 3. Моделювання геодинамічних процесів: курс лекцій для студентів-магістрів геологічного факультету напряу підготовки 8.04010301 – геологія / М.М. Хом’як, Л.М. Хом’як. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.  95 с.

Додаткова література:

 1. Спеціальні методи в геології: навчальний посібник / за загальною редакцією І.Д. Багрія, В.І. Альохіна. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. 215 с.
 2. Шевчук В. В., Лавренюк М. В. , Кравченко Д.В. Основи структурного аналізу : підручник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013.  287с.
 3. Boyer S. E.,  Elliott D. Thrust systems. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 1982. 66(9), 1196–1230. https://doi.org/10.1306/03B5A77D-16D1-11D7-8645000102C1865D
 4. Festa , Pini  G. A., Ogata K., Dilek Y.  Diagnostic features and field-criteria in recognition of tectonic, sedimentary and diapiric mélanges in orogenic belts and exhumed subduction-accretion complexes. Gondwana Research, 2019.74, 7–30. https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.01.003
 5. Fossen H. Structural Geology(2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2016. 450 р. https://doi.org/10.1017/9781107415096
 6. McClay K. R. Glossary of thrust tectonics terms. In K. R. McClay (Ed.), Thrust Tectonics.. London: Chapman and Hall. pp. 419–433
 7. Ottino G.M. The Kinematics of Mixing : Stretching, Chaos and Transport .Cambridgt University Press, 1989. 364p.
 8. Turner F.J., Weiss L.W.S Struktyral analysis of metamorphic tectonites/ New York. 1963. 545p/

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус