Навчальний план (Екологія)

Освітньо-професійна програма: Екологічний менеджмент і геотуризм

Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

 

Робочі програми, силабуси

Грамоти

Сертифікати

Рецензії

 

Робочі навчальні плани: 1 курс,   2 курс

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар 32 0:2 Залік
Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг 32 16 2:1 Іспит
Планування та організація геотурів 16 0:1 Залік
Управління природоохоронною діяльністю 16 16 1:1 Залік
Основи екскурсознавства 32 32 2:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 101 Магістр 0:0 Диф. залік
Екологічна культура 30 10 1,9:0,6 Залік
Рекреаційні ресурси і курортологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Інвентаризація та проектування геопарків 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історія розвитку геотуризму в світі та Україні 30 1,9:0 Залік
Охорона геологічної спадщини України (101. Магістр) 30 1,9:0 Залік