Концепції сучасного екологічного геотуризму

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент СЛИВКО Є. М.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛЕм-11доцент СЛИВКО Є. М.

Опис курсу

Мета дисципліни “Концепції сучасного екологічного геотуризму” – сформувати у студентів цілісне уявлення про нормативно-правові, методологічні, наукові й методичні засади екологічного геотуризму як популярного сучасного напряму науково-пізнавального туризму.
Завдання дисципліни:
1) сформувати уявлення про різні методологічні підходи, наявні в сучасні науковій літературі, до визначення суті природничого туризму загалом, екологічного туризму та геотуризму;
2) оволодіння знаннями про будову, класифікації, сучасний стан територій та об’єктів геотуризму України;
3) формування розуміння й усвідомлення важливості законодавчого регулювання проблем охорони територій та об’єктів геотуризму;
4) ознайомлення з сучасними проблемами охорони, заповідання й використання об’єктів геологічної спадщини в Україні та світі;
5) забезпечення знань і навичок з організації геотуристичних маршрутів і геотурів;
6) формування розуміння важливості розвитку природничо-туристичної галузі як шансу для розвитку локальної економіки, просвітництва й екологічної свідомості.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму