СЛИВКО Євгенія Мартинівна

Посада: доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-58

Електронна пошта: yevheniya.slyvko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Екологічна геологія, охорона геологічного середовища. Акцесорні мінерали. Мінерагенія золота й алмазу.

Курси

Вибрані публікації

1. Месторождения золота в гнейсовых комплексах докембрия Украинского щита / [Г. М. Яценко, А. К. Бабынин, … Е. М. Сливко и др.]. – Киев : Геоинформ, 1998. – 256 с.
2. Алмазоносные формации и структуры юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы. Опыт минерагении алмаза / [Г. М. Яценко, Д. С. Гурский, Е. М. Сливко и др.]. – Киев : УкрГГРИ, 2002. – 331 с.
3. Сливко Є. М. Загальна геохімія : [Текст лекцій] / Є. М. Сливко. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 162 с.
4. Матковський О. І. Основи мінералогії України : [Підручник] / О. І. Матковський, В. І. Павлишин, Є. М. Сливко. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 856 с.
5. Металогенія золота протоплатформних структур Українського щита (Кіровоградський блок) / Г. М. Яценко, О. В. Гайовський, Є. М. Сливко [та ін.]. – К. : Логос, 2009. – 243 с.
6. Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2010) / [П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко] : [Довідково-інформ. видання] : [Видання друге, перероблене і доповнене]. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 520 с.
7. Мінерали Українських Карпат. Силікати / [О. Матковський, В. Квасниця, … Є. Сливко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с.
8. Методичний посібник з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи для студентів геологічного факультету за спеціальністю 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища / [Укл. Петро Волошин, Іван Книш, Євгенія Сливко]. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2013. – 68 с.
9. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / [О. Матковський, П. Білоніжка, … Є. Сливко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.
10. Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету спеціальності 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах) / Укл. Петро Волошин, Василь Дяків, Іван Книш, Павліна Ніколенко, Євгенія Сливко, Володимир Харкевич. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2014.

Біографія

Народилася 31 жовтня 1955 р. у Львові. У 1978 р. закінчила з відзнакою геологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “геохімія” і одержала кваліфікацію “інженер-геолог”.
З 1978 по 1981 – інженер, мол. наук. співроб. НДЧ геологічного факультету; 1981–1984 – аспірантка кафедри мінералогії (науковий керівник – професор О. І. Матковський); 1984–1994 – ст. наук. співроб. Галузевої НДЛ вивчення речовинного складу рудоносних формацій; 1994–2000 – завідувач Галузевої НДЛ; 2000–2002 – асистент, доцент кафедри мінералогії; 2002–2004 – завідувач міжкаферальної лабораторії рентгеноструктурного аналізу; з вересня 2004 р. до нині – доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.
Співавтор п’яти наукових монографій, автор і співавтор 80 наукових статей, 65 матеріалів і тез конференцій різного рівня, 13 навчально-методичних і довідкових видань, трьох статей в Енциклопедії Львівського університету.
Співавтор 22 наукових звітів з тематики держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних фундаментальних і прикладних робіт.
Протягом 1992–2011 рр. була вченим секретарем спеціалізованої ради геологічного факультету Д 35.051.04 з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 04.00.01 – загальна та регіональна геологія; 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин; 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.
З 1999 р. до нині – відповідальний секретар “Мінералогічного збірника”.
Учений секретар Львівського відділення Українського мінералогічного товариства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!