СЛИВКО Євгенія Мартинівна

Посада: доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-58

Електронна пошта: yevheniya.slyvko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Екологічна геологія, охорона геологічного середовища. Акцесорні мінерали. Мінерагенія золота й алмазу.

Курси

Вибрані публікації

Монографії

1) Матковський О. Термобарогеохімія в Україні / Орест Матковський, Ігор Наумко, Микола Павлунь, Євгенія Сливко. – Львів : Простір-М, 2021. – 282 с.

Статті у фахових виданнях

1) Kytsmur I. The influence of sorption-crystallization and sorption geochemical barriers on the formation of chemical composition of water in the technogenesis zone of Kalush-Holyn potassium salts deposit / Ihor Kytsmur, Vasyl Dyakiv, Yevheniya Slyvko // Modern Science (Moderni věda). – 2015. – N 5. – P. 151–162.

2) Матковський О. І. Мінералогічні особливості конгломератів Білокоровицької структури (північно-західна частина Українсь­ко­го щита) / О. І. Матковський, Є. М. Сливко // Записки Укр. мінерал. т-ва. – 2015. – Т. 12. – С. 23–53.

3) Matkovskyi O. On the status of implementation of planned and started by Yevhen Lazarenko scientific works on mineralogy of Ukraine and the Carpathian-Balkan mountain system / O. Matkovskyi, Ye. Slyvko // Мінерал. зб. – 2016. – № 66, вип. 1. – С. 3–15.

4) Slyvko Ye. Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the north-western part of the Ukrainian shield. Part 1. Prypiatska area / Ye. Slyvko, N. Razumieieva // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 1. – С. 66–73.

5) Slyvko Ye. Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the north-western part of the Ukrainian shield. Part 2. Usivska area / Ye. Slyvko, N. Razumeieva, O. Bura // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 2. – С. 38–47.

6) Heneralova L. V. Serpentines as the indicators of geodynamic conditions of mesozoic peridotites metamorphic transformations in the Marmarosh rocky zone (Inner Ukrainian Carpathians) / L. V. Heneralova, V. B. Stepanov, N. T. Bilyk., Ye. М. Slyvko // Geodynamics. – 2019. – № 2 (27). – Р. 39–47. Режим доступу: https://doi.org/10.23939/jgd2019.02.039

7) Гайовський О. В. Геологія та літолого-структурні умови локалізації брекчієподібних порід центральної частини Українського щита (на прикладі Грузького поля трубкоподібних тіл) / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, Г. М. Яценко // Геофизический журнал. – 2019. – Т. 41, № 6. – С. 93–110.  Режим доступу: 

https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i6.2019.190068

8) Генералова Л. В. Серпентини – індикатори метаморфічних і геодинамічних перетворень мезозойських перидотитів Внутрішніх Українських Карпат / Л. В. Генералова, В. Б. Степанов, Н. Т. Білик, Є. М. Сливко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Геологія, географія, екологія. – 2019. – № 51. – С. 52–66. Режим доступу: DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-04

9) Slyvko Ye. Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the north-western part of the Ukrainian Shield. Part 3. Pivdenno-zakhidna (Ovrutska) and Mizhrichynska areas / Ye. Slyvko // Мінералогічний збірник. – 2019. – № 69. – Вип. 1–2. – С. 46–59.

10) Матковський О. Найяскравіші сторінки 75-річної історії геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 5–23.

11) Bilyk N. Peculiarities of X-ray luminescence of apatite from carbonatites and possibilities of their use for search purposes / N. Bilyk, I. Poberezhska, Ye. Slyvkо // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 24–31.

12) Матковський О. Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка та їхній внесок у розвиток сучасної мінералогії / О. Матковський, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 3–27.

http://dx.doi.org/10.30970/min.71.01

13) Poberezhska I. Petrological features of acid plutonic rocks of the Osnytskyi complex (Volynskyi megablock of the Ukrainian Shield / І. Poberezhska, N. Bilyk, Ye. Slyvko, A. Buchynska, А. Shevchuk // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 28–49. http://dx.doi.org/10.30970/min.71.02

14) Матковський О. Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка “Мі­нералогія: сьогодення і майбуття” (присвячено 150-річ­чю заснування кафедри мі­нера­логії у Львівському університеті) / О. Матковський, І. Мисяк, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2014. – № 64, вип. 1. – С. 167–178.

15) “Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки”: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю геологічного факультету Львів­ського націо­наль­ного університету імені Івана Франка / М. Павлунь, О. Матковський, І. Наумко, Є. Сливко // Вісн. Львів. ун-ту. – 2015. – Вип. 29. – С. 138–145.

16) Матковський О. Дев’ятий з’їзд Українського мінералогічного товариства /           О. Матковський, І. Наумко, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 2. – С. 131–138.

17) Наумко І. М. Мінералогія в Україні : золотий вік, стан і проблеми / І. М. Наумко, Є. М. Сливко, В. М. Бельський // Мінерал. журн. – 2017. – Т. 39, № 4. – С. 97–99.

18) Сливко Є. Урочиста академія до 85-річчя професора Ореста Матковського / Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2014. – № 64, вип. 2. – С. 224–234.

19) Павлунь М. Герману Михайловичу Яценку – 80! / М. Павлунь, Є. Сливко // Вісн. Львів. ун-ту. – 2015. – Вип. 29. – С. 154–159.

20) Юрій Андронович Галабурда (до 80-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, П. Білоніжка, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 2. – С. 139–144.

21) Сливко Є. Дев’яносторічний ювілей Ореста Ілляровича Матковського / Є. Сливко // Мінералогічний збірник. – 2019. – № 69. – Вип. 1–2. – С. 136–147.

22) Матковський О. Професор Володимир Павлишин – лідер сучасної української мінералогії (до 80-річчя від уродин) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, П. Білоніжка, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 97–102.

23) Матковський О. Академік Олександр Пономаренко (до 70-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 103–107.

24) Матковський О. Член-кореспондент Національної Академії наук України Ігор Наумко – лідер львівської термобарогеохімічної школи (до 70-річчя від дня народження) / О. Матковський, М. Павлунь, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 66–71.

25) Матковський О. Петро Васильович Заріцький (некролог) / О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 1. – С. 112–115.

26) Кадурін В. Світлої пам’яті Олександра Валентиновича Чепіжка / В. Кадурін, О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, Л. Скакун, Є. Сливко, В. Янко // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 108–111.

27) Матковський О. Світлої пам’яті професора Володимира Ковалевича / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, Є. Сливко, А. Побережський, С. Вовнюк, А. Галамай, С. Гринів, Д. Сидор // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 72–76.

28) Павлунь М. Пам’яті Германа Михайловича Яценка // М. Павлунь, О. Матковський, Є. Сливко, О. Гайовський, С. Ціхонь, В. Лавро, О. Бучковська // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 77–82.

 

Статті в інших наукових виданнях

1) Свєшніков К. Петрографії кафедра / К. Свєшніков, Є. Сливко // Encyclopedia. Львівський національний університету імені Івана Франка : в 2 т. Т. 2 : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 283–284.

2) Сливко Є. Львівське відділення Українського мінералогічного товариства / Є. Сливко // Encyclopedia. Львівський національний університету імені Івана Франка : в 2 т. Т. 2 : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 88.

3) Геотуристичний потенціал околиць Львова / Петро Волошин, Євгенія Сливко, Іван Книш, Надія Кремінь, Ігор Бубняк // Зелені Карпати. – 2017. – № 1–4. – С. 82–85.

4) Еколого-геологічні дослідження Українських Карпат і Передкарпаття під час навчальних студентських практик / Петро Волошин, Євгенія Сливко, Іван Книш, Надія Кремінь // Зелені Карпати. – 2018. – № 1–4 (56–59). – С. 50–52.

5) Волошин П. Сучасні виклики екологічної науки / П. Волошин, Є. Сливко, Н. Кремінь, І. Книш // Зелені Карпати. – 2019. – № 1–4 (60–63). – С. 58–62.

 

Довідково-бібліографічні та інші видання

1) Орест Матковський: учений, педагог, організатор науки і освіти (до 85-річчя від народження) : [довідково-бібліогр. видання] / [Автори й упорядники П. Білоніжка,       Є. Сливко, Б. Манчур, Л. Янчак, Л. Яриш]. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 200 с.

2) Ангеліна Андріївна Ясинська : довідково-бібліографічне видання / автори й упорядники Петро Білоніжка, Орест Матковський, Ігор Наумко, Євгенія Сливко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 61 с.

3) Професор Орест Матковський – класик української мінералогії (до 90-річчя від дня народження) : довідково-бібліографічне видання / автори й упорядники М. Павлунь,  І. Наумко, П. Білоніжка, Є. Сливко, Л. Яриш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 72 с.

4) Павлунь М. Геологічному факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 75 років / М. Павлунь, О. Матковський, Є. Сливко, П. Білоніжка, А. Іваніна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 206 с.

 

Тези доповідей

1) Сливко Є. Ставроліт із конгломератів білокоровицької світи / Є. Сливко // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : міжнар. наук. конф., присвячена 70-річчю геол. ф-ту ЛНУ імені Івана Франка : матеріали. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 204–207.

2) Матковський О. І. Деякі аспекти генезису й рудоносності білокоровицьких конгломератів (північний захід Українського щита) / Матковський О. І., Сливко Є. М. // Геологія та рудоносність докембрію та фанерозою : наук. конф. з міжнар. участю (до 110 річниці від дня народження академіка АН УРСР Семененка Миколи Пантелеймоновича) : тези доп. – К., 2015.

3) Матковський О. Про стан реалізації задуманих і розпочатих Євгеном Лазаренком наукових праць з мінералогії України та Карпато-Балканської гірської системи / О. Мат­ковський, Є. Сливко // Десяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка : матеріали / [Відп. ред. О. Матковський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 3–8.

4) Алмазні багатства надр України / Гайовський О. В., Сливко Є. М., Яценко Г. М. Бекеша С. М. Федчун Г. С. // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : VII наук.-практ. конф. : матеріали (Хорошів, 5 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – С. 19–26.

5) Трубкоподібні тіла центральної частини Українського щита та проблема їхньої алмазоносності / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, Г. М. Яценко, Г. С. Федчун // Геологія і корисні копалини України : наук. конф., присвячена 100-річному ювілею НАН України та ДСГ та надр України : тези доп. – К. : НАН України, 2018. – С. 40–42.

6) Флюїдизатно-експлозивний напрям вчення про геолого-петрологічні аспекти формування корисних копалин / О. В. Гайовський, Г. М. Яценко, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, К. В. Семьонова // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: наук. конф., присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка : збірник тез. – К., 2019. – Т. 1. – С. 13–15.

7) Матковський О. Відкриття спеціальності еколо­гічна геологія на геологічному факультеті Львівського уні­верситету – важлива передумо­ва появи  кафедри екологічної та інженерної геології і гідро­геології / Орест Матковський, Євгенія Сливко // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика : Всеукраїнська конф. до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка : матеріали. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 8–10.

8) Ecological-geological investigations during educational students practices in Ukrainian Carpathians and the Pre-Carpathian region / Petro Voloshyn, Yevheniia Slyvko, Nadiia Kremin, Ivan Knysh // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика : Всеукраїнська конф. до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка : матеріали. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 113–117.

9) Матковський О. І. Мінералогічна спеціалізація та мінералогічне районування Волинського мегаблока Українського щита / О. І. Матковський, Є. М. Сливко // IX Всеукр. наук.-практ. конфер. “Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : матер. доп. – 2–3 жовтня 2020 р. – К. : СГУ, 2020. – С. 64–66.

10) Гайовський О. В. Сфалерит рудопрояву Баня Вишківського рудного поля (Закарпаття) / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, І. М. Мисяк // Десята науково-практ. конф. “Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання” : матеріали. – 8 жовтня 2021 р., смт Хорошів. – Хорошів, 2021. – С. 85–90.

Біографія

Народилася 31 жовтня 1955 р. у Львові. У 1978 р. закінчила з відзнакою геологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “геохімія” і одержала кваліфікацію “інженер-геолог”.
З 1978 по 1981 – інженер, мол. наук. співроб. НДЧ геологічного факультету; 1981–1984 – аспірантка кафедри мінералогії (науковий керівник – професор О. І. Матковський); 1984–1994 – ст. наук. співроб. Галузевої НДЛ вивчення речовинного складу рудоносних формацій; 1994–2000 – завідувач Галузевої НДЛ; 2000–2002 – асистент, доцент кафедри мінералогії; 2002–2004 – завідувач міжкаферальної лабораторії рентгеноструктурного аналізу; з вересня 2004 р. до нині – доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Співавтор шести наукових монографій та одного підручника, автор і співавтор понад 100 наукових статей, 75 матеріалів і тез конференцій різного рівня, 15 навчально-методичних і довідково-бібліографічних видань, трьох статей в Енциклопедії Львівського університету.

Співавтор 25 наукових звітів з тематики держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних фундаментальних і прикладних робіт.

Протягом 1992–2011 рр. була вченим секретарем спеціалізованої ради геологічного факультету Д 35.051.04 з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 04.00.01 – загальна та регіональна геологія; 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин; 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.
З 1999 р. до нині – відповідальний секретар “Мінералогічного збірника”.
Учений секретар Львівського відділення Українського мінералогічного товариства.

Нагороди

 

Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Подяка

Методичні матеріали

Методичні матеріали з підготовки, оформлення та захисту курсової роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. Є. Сливко, В. Марусяк, П. Волошин, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.

Методичні матеріали з підготовки та оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. П. Волошин, Є. Сливко, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 45 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!