СЛИВКО Євгенія Мартинівна

Посада: доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-58

Електронна пошта: yevheniya.slyvko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Екологічна геологія, охорона геологічного середовища. Акцесорні мінерали. Мінерагенія золота й алмазу.

Курси

Вибрані публікації

Монографії

1) Матковський О. Термобарогеохімія в Україні / Орест Матковський, Ігор Наумко, Микола Павлунь, Євгенія Сливко. – Львів : Простір-М, 2021. – 282 с.

Статті у фахових виданнях

1) Kytsmur I. The influence of sorption-crystallization and sorption geochemical barriers on the formation of chemical composition of water in the technogenesis zone of Kalush-Holyn potassium salts deposit / Ihor Kytsmur, Vasyl Dyakiv, Yevheniya Slyvko // Modern Science (Moderni věda). – 2015. – N 5. – P. 151–162.

2) Матковський О. І. Мінералогічні особливості конгломератів Білокоровицької структури (північно-західна частина Українсь­ко­го щита) / О. І. Матковський, Є. М. Сливко // Записки Укр. мінерал. т-ва. – 2015. – Т. 12. – С. 23–53.

3) Matkovskyi O. On the status of implementation of planned and started by Yevhen Lazarenko scientific works on mineralogy of Ukraine and the Carpathian-Balkan mountain system / O. Matkovskyi, Ye. Slyvko // Мінерал. зб. – 2016. – № 66, вип. 1. – С. 3–15.

4) Slyvko Ye. Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the north-western part of the Ukrainian shield. Part 1. Prypiatska area / Ye. Slyvko, N. Razumieieva // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 1. – С. 66–73.

5) Slyvko Ye. Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the north-western part of the Ukrainian shield. Part 2. Usivska area / Ye. Slyvko, N. Razumeieva, O. Bura // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 2. – С. 38–47.

6) Heneralova L. V. Serpentines as the indicators of geodynamic conditions of mesozoic peridotites metamorphic transformations in the Marmarosh rocky zone (Inner Ukrainian Carpathians) / L. V. Heneralova, V. B. Stepanov, N. T. Bilyk., Ye. М. Slyvko // Geodynamics. – 2019. – № 2 (27). – Р. 39–47. Режим доступу: https://doi.org/10.23939/jgd2019.02.039

7) Гайовський О. В. Геологія та літолого-структурні умови локалізації брекчієподібних порід центральної частини Українського щита (на прикладі Грузького поля трубкоподібних тіл) / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, Г. М. Яценко // Геофизический журнал. – 2019. – Т. 41, № 6. – С. 93–110.  Режим доступу: 

https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i6.2019.190068

8) Генералова Л. В. Серпентини – індикатори метаморфічних і геодинамічних перетворень мезозойських перидотитів Внутрішніх Українських Карпат / Л. В. Генералова, В. Б. Степанов, Н. Т. Білик, Є. М. Сливко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Геологія, географія, екологія. – 2019. – № 51. – С. 52–66. Режим доступу: DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-04

9) Slyvko Ye. Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the north-western part of the Ukrainian Shield. Part 3. Pivdenno-zakhidna (Ovrutska) and Mizhrichynska areas / Ye. Slyvko // Мінералогічний збірник. – 2019. – № 69. – Вип. 1–2. – С. 46–59.

10) Матковський О. Найяскравіші сторінки 75-річної історії геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 5–23.

11) Bilyk N. Peculiarities of X-ray luminescence of apatite from carbonatites and possibilities of their use for search purposes / N. Bilyk, I. Poberezhska, Ye. Slyvkо // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 24–31.

12) Матковський О. Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка та їхній внесок у розвиток сучасної мінералогії / О. Матковський, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 3–27.

http://dx.doi.org/10.30970/min.71.01

13) Poberezhska I. Petrological features of acid plutonic rocks of the Osnytskyi complex (Volynskyi megablock of the Ukrainian Shield / І. Poberezhska, N. Bilyk, Ye. Slyvko, A. Buchynska, А. Shevchuk // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 28–49. http://dx.doi.org/10.30970/min.71.02

14) Матковський О. Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка “Мі­нералогія: сьогодення і майбуття” (присвячено 150-річ­чю заснування кафедри мі­нера­логії у Львівському університеті) / О. Матковський, І. Мисяк, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2014. – № 64, вип. 1. – С. 167–178.

15) “Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки”: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю геологічного факультету Львів­ського націо­наль­ного університету імені Івана Франка / М. Павлунь, О. Матковський, І. Наумко, Є. Сливко // Вісн. Львів. ун-ту. – 2015. – Вип. 29. – С. 138–145.

16) Матковський О. Дев’ятий з’їзд Українського мінералогічного товариства /           О. Матковський, І. Наумко, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 2. – С. 131–138.

17) Наумко І. М. Мінералогія в Україні : золотий вік, стан і проблеми / І. М. Наумко, Є. М. Сливко, В. М. Бельський // Мінерал. журн. – 2017. – Т. 39, № 4. – С. 97–99.

18) Сливко Є. Урочиста академія до 85-річчя професора Ореста Матковського / Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2014. – № 64, вип. 2. – С. 224–234.

19) Павлунь М. Герману Михайловичу Яценку – 80! / М. Павлунь, Є. Сливко // Вісн. Львів. ун-ту. – 2015. – Вип. 29. – С. 154–159.

20) Юрій Андронович Галабурда (до 80-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, П. Білоніжка, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 2. – С. 139–144.

21) Сливко Є. Дев’яносторічний ювілей Ореста Ілляровича Матковського / Є. Сливко // Мінералогічний збірник. – 2019. – № 69. – Вип. 1–2. – С. 136–147.

22) Матковський О. Професор Володимир Павлишин – лідер сучасної української мінералогії (до 80-річчя від уродин) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, П. Білоніжка, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 97–102.

23) Матковський О. Академік Олександр Пономаренко (до 70-річчя від дня народження) / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 103–107.

24) Матковський О. Член-кореспондент Національної Академії наук України Ігор Наумко – лідер львівської термобарогеохімічної школи (до 70-річчя від дня народження) / О. Матковський, М. Павлунь, Л. Скакун, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 66–71.

25) Матковський О. Петро Васильович Заріцький (некролог) / О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко // Мінерал. зб. – 2017. – № 67, вип. 1. – С. 112–115.

26) Кадурін В. Світлої пам’яті Олександра Валентиновича Чепіжка / В. Кадурін, О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, Л. Скакун, Є. Сливко, В. Янко // Мінералогічний збірник. – 2020. – № 70. – Вип. 1–2. – С. 108–111.

27) Матковський О. Світлої пам’яті професора Володимира Ковалевича / О. Матковський, І. Наумко, М. Павлунь, Є. Сливко, А. Побережський, С. Вовнюк, А. Галамай, С. Гринів, Д. Сидор // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 72–76.

28) Павлунь М. Пам’яті Германа Михайловича Яценка // М. Павлунь, О. Матковський, Є. Сливко, О. Гайовський, С. Ціхонь, В. Лавро, О. Бучковська // Мінерал. зб. – 2021. – № 71. – С. 77–82.

 

Статті в інших наукових виданнях

1) Свєшніков К. Петрографії кафедра / К. Свєшніков, Є. Сливко // Encyclopedia. Львівський національний університету імені Івана Франка : в 2 т. Т. 2 : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 283–284.

2) Сливко Є. Львівське відділення Українського мінералогічного товариства / Є. Сливко // Encyclopedia. Львівський національний університету імені Івана Франка : в 2 т. Т. 2 : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 88.

3) Геотуристичний потенціал околиць Львова / Петро Волошин, Євгенія Сливко, Іван Книш, Надія Кремінь, Ігор Бубняк // Зелені Карпати. – 2017. – № 1–4. – С. 82–85.

4) Еколого-геологічні дослідження Українських Карпат і Передкарпаття під час навчальних студентських практик / Петро Волошин, Євгенія Сливко, Іван Книш, Надія Кремінь // Зелені Карпати. – 2018. – № 1–4 (56–59). – С. 50–52.

5) Волошин П. Сучасні виклики екологічної науки / П. Волошин, Є. Сливко, Н. Кремінь, І. Книш // Зелені Карпати. – 2019. – № 1–4 (60–63). – С. 58–62.

 

Довідково-бібліографічні та інші видання

1) Орест Матковський: учений, педагог, організатор науки і освіти (до 85-річчя від народження) : [довідково-бібліогр. видання] / [Автори й упорядники П. Білоніжка,       Є. Сливко, Б. Манчур, Л. Янчак, Л. Яриш]. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 200 с.

2) Ангеліна Андріївна Ясинська : довідково-бібліографічне видання / автори й упорядники Петро Білоніжка, Орест Матковський, Ігор Наумко, Євгенія Сливко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 61 с.

3) Професор Орест Матковський – класик української мінералогії (до 90-річчя від дня народження) : довідково-бібліографічне видання / автори й упорядники М. Павлунь,  І. Наумко, П. Білоніжка, Є. Сливко, Л. Яриш. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 72 с.

4) Павлунь М. Геологічному факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 75 років / М. Павлунь, О. Матковський, Є. Сливко, П. Білоніжка, А. Іваніна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 206 с.

 

Тези доповідей

1) Сливко Є. Ставроліт із конгломератів білокоровицької світи / Є. Сливко // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : міжнар. наук. конф., присвячена 70-річчю геол. ф-ту ЛНУ імені Івана Франка : матеріали. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 204–207.

2) Матковський О. І. Деякі аспекти генезису й рудоносності білокоровицьких конгломератів (північний захід Українського щита) / Матковський О. І., Сливко Є. М. // Геологія та рудоносність докембрію та фанерозою : наук. конф. з міжнар. участю (до 110 річниці від дня народження академіка АН УРСР Семененка Миколи Пантелеймоновича) : тези доп. – К., 2015.

3) Матковський О. Про стан реалізації задуманих і розпочатих Євгеном Лазаренком наукових праць з мінералогії України та Карпато-Балканської гірської системи / О. Мат­ковський, Є. Сливко // Десяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка : матеріали / [Відп. ред. О. Матковський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 3–8.

4) Алмазні багатства надр України / Гайовський О. В., Сливко Є. М., Яценко Г. М. Бекеша С. М. Федчун Г. С. // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : VII наук.-практ. конф. : матеріали (Хорошів, 5 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – С. 19–26.

5) Трубкоподібні тіла центральної частини Українського щита та проблема їхньої алмазоносності / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, Г. М. Яценко, Г. С. Федчун // Геологія і корисні копалини України : наук. конф., присвячена 100-річному ювілею НАН України та ДСГ та надр України : тези доп. – К. : НАН України, 2018. – С. 40–42.

6) Флюїдизатно-експлозивний напрям вчення про геолого-петрологічні аспекти формування корисних копалин / О. В. Гайовський, Г. М. Яценко, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, К. В. Семьонова // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні: наук. конф., присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка : збірник тез. – К., 2019. – Т. 1. – С. 13–15.

7) Матковський О. Відкриття спеціальності еколо­гічна геологія на геологічному факультеті Львівського уні­верситету – важлива передумо­ва появи  кафедри екологічної та інженерної геології і гідро­геології / Орест Матковський, Євгенія Сливко // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика : Всеукраїнська конф. до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка : матеріали. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 8–10.

8) Ecological-geological investigations during educational students practices in Ukrainian Carpathians and the Pre-Carpathian region / Petro Voloshyn, Yevheniia Slyvko, Nadiia Kremin, Ivan Knysh // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика : Всеукраїнська конф. до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка : матеріали. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 113–117.

9) Матковський О. І. Мінералогічна спеціалізація та мінералогічне районування Волинського мегаблока Українського щита / О. І. Матковський, Є. М. Сливко // IX Всеукр. наук.-практ. конфер. “Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : матер. доп. – 2–3 жовтня 2020 р. – К. : СГУ, 2020. – С. 64–66.

10) Гайовський О. В. Сфалерит рудопрояву Баня Вишківського рудного поля (Закарпаття) / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, І. М. Мисяк // Десята науково-практ. конф. “Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання” : матеріали. – 8 жовтня 2021 р., смт Хорошів. – Хорошів, 2021. – С. 85–90.

Біографія

Народилася 31 жовтня 1955 р. у Львові. У 1978 р. закінчила з відзнакою геологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “геохімія” і одержала кваліфікацію “інженер-геолог”.
З 1978 по 1981 – інженер, мол. наук. співроб. НДЧ геологічного факультету; 1981–1984 – аспірантка кафедри мінералогії (науковий керівник – професор О. І. Матковський); 1984–1994 – ст. наук. співроб. Галузевої НДЛ вивчення речовинного складу рудоносних формацій; 1994–2000 – завідувач Галузевої НДЛ; 2000–2002 – асистент, доцент кафедри мінералогії; 2002–2004 – завідувач міжкаферальної лабораторії рентгеноструктурного аналізу; з вересня 2004 р. до нині – доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Співавтор шести наукових монографій та одного підручника, автор і співавтор понад 100 наукових статей, 75 матеріалів і тез конференцій різного рівня, 15 навчально-методичних і довідково-бібліографічних видань, трьох статей в Енциклопедії Львівського університету.

Співавтор 25 наукових звітів з тематики держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних фундаментальних і прикладних робіт.

Протягом 1992–2011 рр. була вченим секретарем спеціалізованої ради геологічного факультету Д 35.051.04 з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 04.00.01 – загальна та регіональна геологія; 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин; 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.
З 1999 р. до нині – відповідальний секретар “Мінералогічного збірника”.
Учений секретар Львівського відділення Українського мінералогічного товариства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!