Екологічна геологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент СЛИВКО Є. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

Мета дисципліни “Екологічна геологія” – вивчення геологічних процесів, явищ і об’єктів, на які людина безпосередньо чи опосередковано може впливати (спричиняти, підсилювати, сповільнювати, послаблювати тощо), наслідком чого є виникнення загрози життю, здоров’ю людини і умовам її життєдіяльності, виведення зі стану рівноваги природних екосистем і скорочення біорізноманіття, а також вивчення геологічних процесів, на які людина суттєво вплинути не може, проте вони загрозливі для людини й біосфери, тобто – з’ясування закономірностей розвитку Землі та геологічних процесів, які керують цим розвитком, під впливом діяльності людини.
Завдання дисципліни:
1) оцінювання умов організації геологічного середовища та вплив на його стан ендогенних, екзогенних і техногенних чинників;
2) визначення стану та ступеня природних і техно-природних екологічних змін геологічного середовища в межах різних територіальних та функціональних рангів (створення техно-природної системи людина–природне середовище);
3) визначення головних природних і техногенних чинників, які призводять до зміни стану геологічного середовища та його складових;
4) визначення оптимального комплексу досліджень, необхідних для розробки методики прогнозування (створення моделі геологічного середовища, визначення просторових закономірностей механізму й динаміки геологічних процесів, що розвинуті в межах об’єму геологічного простору, який досліджують);
5) коректування методики спостережень за станом геологічного середовища, а також вірогідності прогнозів і ефективності управлінських рішень.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму