Охорона та захист підземних вод

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент СЛИВКО Є. М.ГЛЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГЛЕ-41доцент СЛИВКО Є. М.

Опис курсу

Мета дисципліни “Охорона і захист підземних вод” – надати базові знання про систему використання, охорони й захисту підземних вод від забруднення, виснаження і вичерпання запасів.
Завдання дисципліни:
1) характеристика підземних вод України та їхнього сучасного стану;
2) визначення складу та властивостей питних і технічних підземних вод;
3) визначення головних природних і техногенних чинників, які впливають на склад підземних вод;
4) характеристика родовищ прісних підземних вод України, особливостей їхнього облаштування й експлуатації;
5) розробка профілактичних, локалізаційних та відновлювальних заходів з охорони підземних вод від забруднення, виснаження і вичерпання запасів.

Рекомендована література

1.Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л. . Волкова, І.А. Пашенюк. – К. : Генеза, 2007. – 360 с.
2. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод (2000, редакція станом на 26.11.2006).
3. Колодій В. В. Гідрогеологія : [підручник] / В. В. Колодій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 c.
4. Кодекс України про надра (1994, редакція від 26.08.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр#Text
5. Кукурудза С. І. Використання та охорона водних ресурсів : навч. посібник : [для вищих навчальних закладів] / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 304 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму