Охорона геологічної спадщини України

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент СЛИВКО Є. М.ГЛЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ГЛЕ-41КНИШ І. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни “Охорона геологічної спадщини України” – надати майбутнім фахівцям-екологам базові знання щодо теоретичних і практичних основ, нормативно-правового, наукового та інституційного забезпечення заповідної справи в частині охорони геологічної спадщини.
Завдання дисципліни:
1) мотивування необхідності заповідання та визначення поняття про місце заповідної справи в частині охорони геологічної спадщини в сучасній природоохоронній діяльності;
2) оволодіння знаннями про будову, класифікації, сучасний стан геологічних пам’яток та інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) України, які мають геологічну цінність;
3) формування розуміння й усвідомлення студентами важливості законодавчого регулювання проблем охорони територій та об’єктів ПЗФ України;
4) ознайомлення з сучасними проблемами охорони, заповідання й використання об’єктів геологічної спадщини в Україні та світі.

Рекомендована література

1.Бондарчук В. Г. Геологические памятники Украины. – Киев : б.и., 1961. – 80 с.
2. Геологические памятники Украины: справочник-путеводитель / отв. ред. А. И. Зарицкий. – Киев : Наук. думка, 1985. – 156 с.
3. Геологічні пам’ятки природи України: проблеми вивчення, збереження та раціонального використання / В. П. Гриценко, А. А. Іщенко, Ю. О. Русько, В. І. Шевченко. – К., 1995. – 61 с. (Препр. / ЦНПМ НАН України; 95-1).
4. Геологічні пам’ятки України : у 4-х томах. – Львів ; Київ. – 2006. – Т. 1. – 320 с.; 2007.– Т. 2. – 320 с.; 2009. – Т. 3. – 200 с.; 2011. – Т. 4. – 280 с.
5. Проблеми охорони геологічної спадщини України / А. П. Уімблдон, Н. П. Герасименко, А. А. Іщенко та ін. – К. : ДНЦ РНС НАНУ, 1999. – 129 с.
6. Шварцбах М. Великие памятники природы (Известные места геологических исследований). – Москва : Мир, 1973. – 331 с.
7. Dingwall P., Weighell T., Badman T. Geological World Heritage: A Global Framework, Protected Area Programme, IUCN. – 2005. – 51 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму