Екологічні функції геологічного середовища

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Дяків В. О.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛЕм-11доцент Дяків В. О.

Опис курсу

Дисципліна «Екологічні функції геологічного середовища» є базовою у формуванні сучасних уявлень про сталий розвиток, екологічну безпеку, геоекологію, що вивчає екологічні функції геологічного середовища. Під екологічними функціями геологічного середовища розуміють все різноманіття функцій, що визначають і відображають роль та значення літосфери, включаючи: 1) Тверду фазу: гірські породи, мінерали, руди, корисні копалини; 2) Рідку фазу: підземні води, нафту, техногенно-змінені рідини; 3) Газову фазу: природні гази, біогаз, грунтове повітря; 4) Живу фазу та продукти життєдіяльності живих організмів: грунти, гумус; 5) Ендогенні геологічні процеси (вулканізм, тектонічні рухи, землетруси);
6) Екзогенні геологічні процеси (зсуви, селі, просідання, ерозія, абразія, карст); 7) Геофізичні поля (магнітне, гравітаційне, електромагнітне), які наявні у літосфері та впливають на життєзабезпечення біоти і, головним чином, людського суспільства.
Екологічні “призначення” літосфери та геологічного середовища, реалізуються через наступні екологічні функції геологічного середовища:
1. Ресурсна функція геологічного середовища;
2. Геодинамічна функція геологічного середовища;
3. Геофізична функція геологічного середовища;
4. Геохімічна функція геологічного середовища;
5. Утилізаційна функція геологічного середовища;
6. Протекторна функція геологічного середовища;
7. Естетична (геоестетична) функція геологічного середовища;
8. Туристична (геотуристична) функція геологічного середовища

Рекомендована література

1. Адаменко О. Екологічна геологія : Підручник / О. Адаменко, Г.Рудько. – К., 1998. – 340 с.
2. Екологічна геологія : Підручник / [За ред. М. М. Коржнєва]. – К.,2005. – 257 с.
3. Паранько І. С. Основи екології геологічного середовища : Конспект лекцій / І. С. Па-ранько, Г. Я. Смірнова. – Кривий Ріг, 2004. – 64с.
4. Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техноприродних геосистем / [За ред. Г. І. Рудька]. – К. : ЗАТ “Нічлава”,2006. – 480 с.
5. Рудько Г. І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – Чернівці: ТОВ “Маклаут”, 2008. – 320 с.
6. Рудько Г. І. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – К., 2009. – 512 с.
7. Гуцуляк В. М. Ландшафтно-геохімічна екологія : [Навч. посібник]/ В. М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 1995. – 317 с

Силабус: Екологічні функції геологічного середовища

Завантажити силабус