Геохімія та мінералогія

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма:  Геохімія і мінералогія

Проєкт ОПП

Освітньо-професійна програма

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Навчальні плани

Силабуси навчальних дисциплін

Нормативні навчальні дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Геодинаміка

Геологія нафти і газу

Мінерально-сировинна база України

Геохімія

Методи стратиграфічних досліджень

Комплексування геофізичних методів

Екологічна геологія

ОПП Геохімія та мінералогія

Петрологія

Шліховий аналіз

Генетична мінералогія

Науково-дослідний практикум

Літогенез

Навчальна магістерська (польова) практика

Вибіркові навчальні дисципліни

Мінералогія України

Рудна мінералогія

Петрографія порід-колекторів нафти і газу

Методи петрологічних досліджень

Метаморфізм

Стадіальний аналіз

Геохімія рудоутворювальних процесів

Геохімія процесів формування родовищ вуглеводнів

Теоретичні основи фізики мінералів

Рентгено-структурний аналіз мінералів

Мінеральна термобарометрія

Репозитарій магістерських робіт

2021 рік

Віняр В. Л. Геологія та особливості речовинного складу носачівського апатит-ільменітового Родовища (Корсунь-Новомирородський плутон Український щит). Науковий керівник, доц. Словотенко Н. О.

Ковтун А. Ю. Типоморфізм алмазу і його мінералів-супутників з кімберлітів північно-східної Анголи (на прикладі трубки Катока). Науковий керівник, доц. Бекеша С. М.

Петрівський П. В. Особливості геологічної будови та речовинного складу Кузинського родовища доломіту. Науковий керівник, доц. Костюк О. В.

Шкабара М. І. Літологічні особливості геологічних пам’яток національного парку “Кременецькі гори”. Науковий керівник, доц.Побережська І. В.

2022 рік

Мігунова Я. О. “Петрологічні особливості гранітів-рапаківі Коростенського плутону ” Науковий керівник, доц. Побережська І. В.

Сухоставець А. О. “Мінеральні парагенезиси та варіації хімічного складу сфалериту Мужієвського золото-поліметалічного родовища” Науковий керівник  доц. Скакун Л. З.

Слівінський І. В. “Варіації концентрацій водню в грунтовому газі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину”. Науковий керівник, доц. Скакун Л. З., 2022 р.

Угоди

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Інститут водного господарства
Геологічна інвестиційна група
Єнський університет імені Фрідріха Шиллера
Регіональний ландшафтний парк “Знесіння”
Університет Варшави
Вроцлавський університет
Вроцлавський природничий університет
Укргазвидобування
Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна
Краківський науково-технічний університет ім.С.Сташица (AGH)
Ландшафтний парк “Верхньодністровські Бескиди”
Державне підприємство Львіввугілля
Університет Марії-Склодовської (м.Люблін)
Ягеллонський університет у Кракові
Інсититут геологічних наук Національної академії наук України
Дрогобицький коледж нафти і газу
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
AGH Науково-технічний університет
Донецький національний університет
Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
ПАТ Укргазвидобування
Львівський регіональний центр з гідрометереології
ДП НДІ нафтогазової промисловості НАК Нафтогаз України
Інститут геологічних наук НАН України
Комунальний заклад ЛОР адміністрація державного історико-культурного заповідника Тустань

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта Побережської Ірини Володимирівни  iryna.poberezhska@lnu.edu.ua

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Генетична мінералогія 32 2:0 Іспит
Навчальна магістерська (польова) практика 0:0 Диф. залік
Науково-дослідний практикум 32 0:2 Курсова робота
Петрологія 32 16 2:1 Іспит
Шліховий аналіз 32 16 2:1 Іспит
Мінералогія України 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методи петрологічних досліджень
Рудна мінералогія
16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 0:0 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 180 0:11,3 Іспит
Літогенез 32 16 2:1 Залік
Метаморфізм 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Метасоматичні процеси
Теоретичні основи фізики мінералів
16 1:0 Залік
Геохімія рудоутворювальних систем 32 2:0 Залік