Геологія нафти і газу

Спеціальність: 103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма:  Геологія нафти і газу

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Силабуси навчальних дисциплін

Нормативні навчальні дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Геодинаміка

Геологія нафти і газу

Мінерально-сировинна база України

Геохімія

Методи стратиграфічних досліджень

Комплексування геофізичних методів

Екологічна геологія

Виробнича (переддипломна) практика

ОПП Геологія нафти і газу

Геохімія горючих копалин

Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація

Нафтогазові родовища і ПСГ України

Науково-дослідний практикум

Розшуки і розвідка нафтових і газових родовищ

Навчальна магістерська (польова) практика

Вибіркові навчальні дисципліни

Басейновий аналіз

Сейсморозвідка

Стратиграфія нафтогазових провінцій

Циклостратиграфія

Геологічні основи розкриття пласта

Екологія видобування нафти і газу

Економіка видобування газу

Секвенсстратиграфія

Мікропалеонтологічний аналіз

Нафтогазові провінції України і світу

Техніка безпеки під час буріння свердловин

 

Репозитарій магістерських робіт

2023 рік

Теми магістерських робіт кафедри геології корисних копалин і геофізики

Теми магістерських робіт кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

2022 рік

Ковалко Ганна “Оцінка нафтогазоносності Більче-Волицької зони за результатами комплексних геохімічних досліджень”

Якименко Ігор «Геологічна будова та нафтогазоносність Лопушнянського родовища (Чернівецька область)»

Левицький Володимир «Геологічна будова та нафтогазоносність Верхньомасловецького родовища (Львівська обл.)»

Кулик Роман «Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності Боратицької ділянки (Львівська область)»

Паславський Назар “Перспективи газоносності відкладів кембрійської системи в межах Волино-Подільскої нафтогазоносної області (на прикладі Олеської площі)”.

Щербатюк Андрій “Структурно-літологічний контроль газоносності відкладами неогену Ретичинської площі”.

2021 рік

Жан Люк Сагна “Нафтогазоносність Сенегалу (західна Африка) і перспективи видобутку вуглеводнів”

Козопас Іван “Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів Зворівської площі (Скибова зона)”

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта Крупського Юрія Зіновійовича  iurii.krupskyi@lnu.edu.ua

1-й семестр

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація 32 16 2:1 Іспит
Геохімія горючих копалин 32 16 2:1 Іспит
Навчальна магістерська (польова) практика 270 16,9:0 Диф. залік
Науково-дослідний практикум (Геологія нафти і газу) 32 0:2 Курсова робота
Нафтогазові родовища і ПСГ України 32 2:0 Іспит
Басейновий аналіз 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Геологічні основи розкриття пласта 16 32 1:2 Залік
Сейсморозвідка 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота (ГЛГм-21, ГЛНм-21) 0:0 Іспит
Розшуки і розвідка нафтових і газових родовищ 32 16 2:1 Іспит
Економіка видобування газу 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1: 16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Нафтогазові провінції України і світу 16 1:0 Залік
Секвенсстратиграфія 16 1:0 Залік
Екологія видобування нафти і газу 32 2:0 Залік