Геохімія горючих копалин

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ГУБИЧ І. Б.ГЛНм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛНм-11доцент ГУБИЧ І. Б.

Опис курсу

“Геохімія горючих копалин” є фундаментальною дисципліною, що узагальнює знання про загальну геохімію Землі та геохімією органічної речовини і вуглеводневих систем. Що є основою для вивчення геохімії нафти і газу. Значна увага приділяється прикладним питанням, тобто, використанню геохімічних досліджень при прогнозуванні нафтогазоносності надр.

Метою навчальної дисципліни “Геохімія горючих копалин” є надання студентам можливості набути знання в області геохімії як науки про закономірності хімічних процесів при осадконакопиченні і перетворенні органічної речовини, а також генерації, міграції та акумуляції вуглеводневих систем в процесі літифікації порід.

Завдання курсу є ознайомити студентів з основами геохімії нафти і газу, розвинути у них логіку геохімічного мислення, прищепити основи знань про генерацію, міграцію та акумуляцію вуглеводневих компонентів у геологічних процесах, дати навички застосування методів системного геохімічного аналізу природних об’єктів і процесів.

Рекомендована література

  1. Геологія та екологія видобутку нафти і газу /Ю.З. Крупський: навчальний посібник/ –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. –212 ёйуфЧ с.
  2. Іванишин В.С. Нафтогазопромислова геологія. –Львів. – 2003. – 648 с.
  3. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино- Подільського регіонів України. –К. – 2001.с.144.
  4. Крупський Ю.З. Геологія та екологія видобутку нафти і газу. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. –212 с.

Матеріали

Лекція_1, Лекція_2, Лекція_3, Лекція_4-6, Лекція_7, Лекція_8-10, Лекція_11-13, Лекція_14-16

 

Силабус: Геохімія горючих копалин

Завантажити силабус