ГУБИЧ Ігор Богданович

Посада: , доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Геохімія нафти і газу: (1) походження вуглеводневих компонентів, (2) регіональний та зональний прогнози нафтогазоносності, (3) методологія локального прогнозу перспективних нафтогазоносних об’єктів, (3) очистка пластів при їх кольматації: (а) буровим розчином або його фільтратом при бурінні, а також (б) технічними або пластовими водами, (в) смолисто-асфальтеновими компонентами або (г) набуханням глинистих різновидів в ході експлуатації свердловини, (4) ліквідація поглинань промивних рідин при бурінні, а також водопроявів та позаколонних перетоків при експлуатації свердловини.

Курси

Вибрані публікації

 1. Федишин В.О., Губич І.Б., Сиса Л.В. Оцінка покладів нафти та газу методом поверхневої геохімії //XVI Congress of the Carpato-Balkan Geological association: Abstracts. (Vienna, 30.08−2.09.1998) −Austria, Vienna, 1998. −P.197−198.
 2. Губич І. Б., Сирота Т. О., Яронтовський О.Г., Барчук В.В. Флюїдодинамічна модель формування покладів вуглеводнів в утвореннях мезозою північно-західної частини Косівсько-Угерської підзони //Зб. наук. пр. Укр ДГРІ. –К., 2008. –№ 1. −С. 136–142.
 3. Крупський Ю.З., М.Х. Імамов М.Х., Губич І.Б. Новий малоглинистий полімерний розчин для розкриття тріщинуватих і набухаючих піщано-глинистих колекторів та об’єктів з аномально низькими пластовими тисками. //Нафтова і газова промисловість, 2011. –№1. –С.17-20.
 4. Крупский Ю.З., Губич І.Б. Перегляд нафтогазоносності порід розкритих ліквідованими свердловинами // Нафтова і газова промисловість, 2010. –№4. –С.21–23
 5. Губич І.Б. Закономірності змін компонентного складу водорозчинених газів пластових вод і газів, сорбованих породами, як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності //Зб. наук. пр. Укр ДГРІ. –К., 2011. –№ 1. −С. 165–172.
 6. Губич І.Б. Закономірності змін компонентного складу водорозчинених газів пластових вод і газів, сорбованих породами, як критерій оцінки перспектив нафтогазоносності //Зб. наук. пр. Укр ДГРІ. –К., 2011. –№ 1. −С. 165–172.
 7. Губич І.Б., Крупський Ю.З., Лазарук Я.Г., Сирота Т.О. Актуальний аспект геології та геохімії сланцевого газу Волино-Поділля. // Геолог України. – 2012. – №1-2. – С. 135-140.
 8. Лазарук Я.Г., Губич І.Б., Cирота Т.О., Барчук В.В., Дереневський А.М., Александрова І.В., Вислоцька О.І. Геохімічні дослідження та підрахунок ресурсів сланцевого газу в межах північно-західної частини Волино-Поділля //Мінеральні ресурси України, 2012. –№2. –С.13-16. Горючі корисні копалини. – 2012. – №2. – С. 13-16.
 9. Губич І.Б., Крупський Ю.З., Дереневський А.М. Методика перегляду перспектив нафтогазоносності розрізу ліквідованих свердловин //Зб. наук. пр. Укр ДГРІ. –К.: УкрДГРІ, 2012. – № 3. – С. 118–125.
 10. Губич І.Б., Лазарук Я.Г., Cирота Т.О., Барчук В.В., Александрова І.В., Вислоцька О.І. Перспективи нафтогазоносності палеозойських відкладів Волино-Поділля за даними газокаротажних та геохімічних досліджень // Нафтова і газова промисловість, 2012. −№5. −С. 3–8.
 11. Губич І.Б., Полухтович Б.М., Лазарук Я.Г., Cирота Т.О., Гембар Ю.А. Комплексний аналіз нафтогазоносності низькоомних локальних об’єктів Південного нафтогазоносного регіону на прикладі св. Олімпійська-400// Збірник наукових праць УкрДГРІ, 2012, № 3. С.112-117.
 12. Basement Tectonics vs. Sedimentation and Their Importance For Petroleum Sуstem / P. Krzywiec, J. Gutovski, I. Popadyuk, P. Gliniak, I. Gubych, K. Madej, I. Matyjasik, B. Olszewska, T. Syrota // Jurassic to miocene evolution of the SE Poland and W. Ukraine: AAPG Annual convention technical program. (Calgari–2005).
 13. Євразійський патент № 01094 «Способ получения высокомолекулярных полимеров (варианты) и высокомолекулярный полимер, полученный этим способом» Публікація патенту B1 2008.12.30 Бюллетень №6.
 14. Патент України UA 108793, публ. 10.06.2015. «Композит з декольматації і очистки привибійної зони нафтогазонасичених пластів для підвищення ефективності вилучення вуглеводневих флюїдів».
 15. Корисна модель UA 109265, публ. 25.08.2016 «Композиція для декольматизації та розглинізації привибійної зони нафтогазонасичених пластів».

Наукова біографія

2005 – 2016 – Розробка та впровадження у виробництво хімічних реагентів для очистки привибійної зони нафтогазових свердловин з метою підвищення видобутку нафти і газу. Реагенти успішно застосовуються як на газових, так і на нафтових свердловинах, дозволяючи суттєво збільшувати дебіти останніх.

2014 – 2015 – Розробка та успішне впровадження методики розбурювання цементних мостів для відновлення роботи свердловин з аномальним низьким пластовим тиском.

2014 – 2015 – Розробка та успішне впровадження методики гідроізоляції водоносних об’єктів у газових свердловинах.

1993 – 2013 – Науковий керівник проектів локального та зонального прогнозу перспектив нафтогазоносності геологічного розрізу за даними геохімічних досліджень, включаючи роботу щодо оцінки ресурсів сланцевого газу Волино-Поділля (Західна Україна).

2003-2005 Розробка та впровадження у виробництво високомолекулярного акрилового полімеру для бурових розчинів «Полігор», який успішно випробуваний на чотирьох свердловинах ДП «Західукргеологія» з аномально низьким пластовим тиском.

Нагороди

2006 – Медаль «Почесний розвідник надр» (Державна геологічна служба України)

2003 – Почесна грамота (Державна геологічна служба України).

Патенти на корисну модель:

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!