Геологічні основи розкриття пласта

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГУБИЧ І. Б.ГЛНм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛНм-11доцент ГУБИЧ І. Б.

Опис курсу

“Геологічні основи розкриття пласта” є вибірковою дисципліною для ознайомлення студентів з геологічними умовами, технологічними засобами і методичними прийомами виконання пошукових і розвідувальних робіт, в першу чергу буріння свердловин.

Мета навчальної дисципліни “Геологічні основи розкриття пласта” є ознайомлення студентів з роботою нафтогазових підприємств, а саме: геологічними умовами нафтогазоносності геологічного розрізу, технічними засобами і технологічними прийомами для виконання пошукових і розвідувальних робіт, в першу чергу буріння свердловин.

Завдання – розгляд способів буріння розвідувальних свердловин, технології виконання бурових робіт при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин; опанування основними відомостями про бурові розчини; розгляд загальних даних про спеціальні роботи в свердловинах.

Рекомендована література

 1. Височанський І.В. Структури-пастки нафти і газу платформових регіонів. – Автореф. дисерт. на здобуття наук. ступ. д. г-м н. –Львів: ІГ і ГГКНАН України 1994. –60 с.
 2. Галузевий стандарт України. ГСТУ 4100032626-00-011-99. Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. К.,1999.
 3. Галузевий стандарт України ГСТУ 41-003-2626-00-007-97. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту та газ на суші. Правила проведення робіт.
 4. Іванишин В.С. Нафтогазопромислова геологія. –Львів. – 2003. – 648 с.
 5. Карпатська нафтогазоносна провінція /Відп. ред. В.В. Колодій./ -, –Львів-Київ: Український видавничий центр, 2004. – 387 с.
 6. Кодекс України про надра, введений в дію Постановою ВР від 27.07.94 р. № 133/94 (ВВР 1994, №36,ст.341).
 7. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино- Подільського регіонів України. –К. – 2001.с.144.
 8. Крупський Ю.З. Геологія та екологія видобутку нафти і газу. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. –212 с.
 9. Мончак Л.С., Омельченко В.Г. Основи геології нафти і газу. Ів.-Франківськ: Факел, 2004. –276 с.
 10. Орлов О.О., Євдощук М.І., Омельченко В.Г. та ін. Нафтогазопромислова геологія. –. – К: Наукова думка, 2005. –426 с.
 11. Обґрунтування кондиційних значень фільтраційно-ємнісних параметрів теригенних порід-колекторів для підрахунку загальних запасів вуглеводнів (за лабораторними дослідженнями керна). Методичні вказівки. – Київ-Львів., – 2005. –58 с.

Матеріали

Лекція_1, Лекція_2, Лекція_3, Лекція_4, Лекція_5-6, Лекція_7, Лекція_8

Силабус: Геологічні основи розкриття пласта

Завантажити силабус