Термобаричні умови нафтогазоносних надр

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ГУБИЧ І. Б.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент ГУБИЧ І. Б.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Термобаричні умови нафтогазоносних надр» є ознайомлення студентів із теоретичними знаннями про загальні особливості формування, розподілу та змін температури й тиску у покладах та родовищах нафти і газу, про причини виникнення пластових тисків та аномальних значень тиску у покладах на певних родовищах нафтогазоносних регіонів України.

Головні цілі:

ознайомити з термінологічними поняттями термобаричних умов покладів та родовищ;

пояснити основні причини виникнення пластових тисків у різних покладах та родовищах;

ознайомити із закономірностями розподілу пластових тисків з глибиною на конкретних родовищах

пояснити основні причини аномальних пластових тисків

навчити аналізувати зміни тиску та температури у покладах за даними з різних геологічних матеріалів та проводити інтерпретацію під час вивчення  покладів родовищ вуглеводнів.

Силабус:

Завантажити силабус